Volume 10, Number 10:14160-14988;2017
International Journal of Clinical and Experimental Medicine


Anbang He, Yuhan Liu, Xinhui Liao, Jiangeng Yang, Zhaojie Lv, Jieqing Chen, Jianting Wu, Hongbing Mei: Role of Zinc-finger protein X-linked as a novel potential cancer-specific biomarker for metastasis and prognosis in various cancers: a systematic review and meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2017;10(10):14160-14169. (Abstract IJCEM0059300, Full text PDF).

Jing Wen, Jianhua Yang, Xiuhong Xia: Effect of prolonging the length of gastric tube insertion on gastric lavage: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2017;10(10):14170-14178. (Abstract IJCEM0063625, Full text PDF).

Xiaowen Zheng, Ke Wang, Luyan Xu, Ping Ye, Shuangqi Cai, Huasong Lu, Chongxi Bao, Jinliang Kong: The effect of serum lactate dehydrogenase levels on lung cancer prognosis: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2017;10(10):14179-14186. (Abstract IJCEM0050928, Full text PDF).

Cheng Xing, Jun-Tang Zhang, Qian Zhou, Hai-Zhu Wang, Feng-Bo Ren, Guo-Li Jia: Association between ezetimibe in combination with statin therapy and cancer risk: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2017;10(10):14187-14193. (Abstract IJCEM0055529, Full text PDF).

Wentao Du, Xiaoyong Qi, Guijing Liu, Xingquan Zhao, Jiangyong Yuan, Jinping Wen: Effects of target regulation of LDHA through the PDK1/Akt/mTOR pathway on myocardial apoptosis caused by ischemia/reperfusion injury in rats. Int J Clin Exp Med 2017;10(10):14194-14202. (Abstract IJCEM0058236, Full text PDF).

Juncheng Luo, Xinjie Ning, Hui Wang, Jiaji Liang, Xinhua Lu:
MicroRNA-21 promotes axonal regeneration of peripheral nerve cells through regulating EPHA4 expression in schwann cells. Int J Clin Exp Med 2017;10(10):14203-14212. (Abstract IJCEM0053572, Full text PDF).

Hongying He, Baoxin Ma, Hua Li, Suisheng Wu, Fang Zhang, Fangxia Zhang: Carbamylated erythropoietin ameliorates cardiomyopathy via ERK (44/42) activation in rats with diabetic cardiomyopathy. Int J Clin Exp Med 2017;10(10):14213-14222. (Abstract IJCEM0055711, Full text PDF).

Haipo Cui, Shuangqing Wang, Chengli Song: A new approach to predict the post-impact fatigue life of prosthetic feet. Int J Clin Exp Med 2017;10(10):14223-14231. (Abstract IJCEM0061529, Full text PDF).

Jinlong Zhang, Shunan Wang, Heng Liu, Xuesong Du, Xiao Chen, Yu Guo, Junfeng Zhang, Jingqin Fang, Weiguo Zhang: Quantitative MRI assessment of glioma response to bevacizumab in a mouse model. Int J Clin Exp Med 2017;10(10):14232-14243. (Abstract IJCEM0053929, Full text PDF).

Lili Wang, Yingying Ding, Ziyu Lin, Jie Bai, Chunyan Zhao, Caixia Gao, Jiaojiao Feng, Jinhong Wang, Bing Rui, Xiangyu Li, Hao Wu, Baohua Qian, Wei Pan: Tailoring the binding properties of SpA Ig binding domains by in vitro molecular evolution. Int J Clin Exp Med 2017;10(10):14244-14255. (Abstract IJCEM0061335, Full text PDF).

Chuangchang Wang, Wei Wu, Hui Wu, Rong Li, Nan Jiang, Lijin Qing, Rui Peng, Weichao Wei, Zheng Jin: The clinical efficacy and adverse reaction of wenxin granule and amiodarone for patient with atrial fibrillation: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2017;10(10):14256-14265. (Abstract IJCEM0055899, Full text PDF).

Xueqin Zou, Min Jiang:
MicroRNA-27a adjusts diabetic nephropathy patients and inhibits TGF-β/Smad signaling pathway. Int J Clin Exp Med 2017;10(10):14266-14274. (Abstract IJCEM0055534, Full text PDF).

Rong-Quan He, Zhi-Guang Huang, Yan-Ping Wei, Gang Chen, Xing-Gu Lin, Qiu-Yan Wang: Genetic alteration and prospective signaling pathways of miR-517a-3p in bladder cancer: a study based on miRNA sequencing data and bioinformatics methods. Int J Clin Exp Med 2017;10(10):14275-14289. (Abstract IJCEM0054690, Full text PDF).

Shanshan Chen, Yongqiang Gao, Yu Liang, Li Hu, Jun Liu, Li Peng, Angui Feng, Jianhua Xiao: Imbalance of Th1/Th2 and Th17/Treg promoting schistosome egg granuloma formation. Int J Clin Exp Med 2017;10(10):14290-14300. (Abstract IJCEM0054767, Full text PDF).

Kong-Beng Lu, Huan-Huan Zhou, Hai-Yan Yang, Zhong-Jian Chen, Shu-Ting Han, Xian Wang, Xiao-Jia Wang: Growth inhibitory effects of Chidamide on breast cancer cells. Int J Clin Exp Med 2017;10(10):14301-14308. (Abstract IJCEM0046927, Full text PDF).

Yong Zheng, Hong-Wu Chen, Dong-Yu Jia, Qiang Gu, Huai-Ming Peng: Comparison of ablation efficacy with cryoballoon or radiofrequency for the treatment of atrial fibrillation: a meta-analysis of randomized controlled trials. Int J Clin Exp Med 2017;10(10):14309-14320. (Abstract IJCEM0053211, Full text PDF).

Jen-Pi Tsai, Chung-Jen Lee, Yi-Maun Subeq, Ru-Ping Lee, Bang-Gee Hsu: Melatonin reduces rhabdomyolysis-induced acute renal failure in rats. Int J Clin Exp Med 2017;10(10):14321-14330. (Abstract IJCEM0047302, Full text PDF).

Quan Zhou, Tao Tao, Jun Fun, Cong Luo, Chen Zhu, Zai-Sheng Qin:
Propofol inhibited invasion and decreased expression of PMEPA1 in MDA-MB-231 cells. Int J Clin Exp Med 2017;10(10):14331-14340. (Abstract IJCEM0056718, Full text PDF).

Bolin Chen, Juan Du, Min Yang, Linqing Li, Liyu Liu, Kang Li, Zhenqin Luo, Lin Wu: MicroRNA-29b regulates osteopontin dependent proliferation function and cell cycle in esophageal cancer lines. Int J Clin Exp Med 2017;10(10):14341-14349. (Abstract IJCEM0029040, Full text PDF).

Meifang Jin, Min Zhang, He Zhao, Lixiao Xu, Guanghao Su, Gang Li: Protective effects of wogonoside against β-amyloid-induced neurotoxicity and neuroinflammation. Int J Clin Exp Med 2017;10(10):14350-14358. (Abstract IJCEM0051988, Full text PDF).

Zhenhua Li, Changhong Gao, Haiying Yu, Tao Zhang: Ischemic preconditioning protects motor neurons against ischemic injury by inducing endoplasmic reticulum stress, upregulating GRP78 and inhibiting caspase-12 activation. Int J Clin Exp Med 2017;10(10):14359-14367. (Abstract IJCEM0054424, Full text PDF).

Yongjun Li, Xiaoye Yang, Zhen Shen, Cun Zhang:
RNAi silencing targeting SOX4 inhibits 5-fluorouracil resistance in human colorectal cancer. Int J Clin Exp Med 2017;10(10):14368-14376. (Abstract IJCEM0055543, Full text PDF).

Jing Wu, Tao Zhang, Yusi Zhu, Nianmei Gong: Diagnostic value of ultrasound compared to CT in patients with suspected acute appendicitis. Int J Clin Exp Med 2017;10(10):14377-14385. (Abstract IJCEM0064097, Full text PDF).

Wei Huang, Tianbing Wang, Baoguo Jiang, Ming Zheng: Mitochondrial biogenesis in ventral spinal cord and nerve following sciatic nerve axotomy. Int J Clin Exp Med 2017;10(10):14386-14393. (Abstract IJCEM0041440, Full text PDF).

Hui Yao, Dong Xia, Mingming Wang, Wangsheng Chen, Lei Ren, Liang Xu:
Overexpression of lncRNA-422 inhibits proliferation and invasion in colorectal cancer. Int J Clin Exp Med 2017;10(10):14394-14400. (Abstract IJCEM0055150, Full text PDF).

Haifeng Ding, Hui Shen, Yangqing Huang, Zhengye Wang, Minkang Wu, Jiandong Yuan, Jingui Li: BG40018: a promising drug candidate for the treatment of invasive fungal infections. Int J Clin Exp Med 2017;10(10):14401-14407. (Abstract IJCEM0063607, Full text PDF).

Yuping Song, Xiaofang Fan, Ziyi Guo, Yujuan Fan, Jialin Yang: Therapeutic effects of emodin in type 2 diabetes mellitus in KKAy mouse model. Int J Clin Exp Med 2017;10(10):14408-14413. (Abstract IJCEM0058596, Full text PDF).

Linyan Ying, Li Yan, Chao Niu, Zhou Fu, Jihong Dai: Glucocorticoids restrain bronchial epithelial wound repair by decreasing fibroblasts keratinocyte growth factor expression. Int J Clin Exp Med 2017;10(10):14414-14424. (Abstract IJCEM0046560, Full text PDF).

Jian Liu, San-Ren Lin, Zheng-Peng Li, Li-Ya Zhou, Yan Xue, Xiu-E Yan, Ling-Mei Meng, Jing-Jing Lu, Bao-Jun Suo: A novel gastric juice index model for detecting early gastric cancer. Int J Clin Exp Med 2017;10(10):14425-14435. (Abstract IJCEM0049567, Full text PDF).

Lihong Zhang, Hongmei Wu, Lei Qi, Miling Yang, Lihui Shan, Qiufeng Zhou, Wei Han, Chunli Che: Roles of tumor microenvironment of metastasis and secreted protein acidic and rich in cysteine in human gastric cancer hematogenous metastasis. Int J Clin Exp Med 2017;10(10):14436-14446. (Abstract IJCEM0053454, Full text PDF).

Shenggang Sang, Man Xiao, Yali Ni, Guizhu Feng, Xianhui Xiong, Zhiyong Luo, Guankui Du, Yiqiang Xie: Alpinia oxyphylla Miq. extract changes microRNA expression profiles in db-/db- mouse livers. Int J Clin Exp Med 2017;10(10):14447-14457. (Abstract IJCEM0054715, Full text PDF).

Shu Chen, Shan Zhang, Honggang Wu, Lin Yue, Bo Lei, Yi Xiong, Zhenghong Wei, Niandong Zheng: The long noncoding RNA CASC2 inhibits pituitary adenoma progressionby inhibiting HMGA2 expression. Int J Clin Exp Med 2017;10(10):14458-14467. (Abstract IJCEM0055736, Full text PDF).

Jia Yuan, Shuixiang He, Liangshan Lv, Weizhi Li, Peijie Li, Hui Xue:
Glaucocalyxin A protects against high fat diet-induced hepatic steatosis and fibrosis through regulation of sirtuin 1. Int J Clin Exp Med 2017;10(10):14468-14476. (Abstract IJCEM0049468, Full text PDF).

Xun Gou, Yanyou Liu, Zhou Jiang, Yuhui Wang, Zhengrong Wang: Effect of social interaction on learning and memory of morphine withdrawal mice. Int J Clin Exp Med 2017;10(10):14477-14485. (Abstract IJCEM0055334, Full text PDF).

Lan Wang, Jiamin He, Lan Zhao, Hua Chu, Shujie Chen: Curative effect of Weierkang pills on chronic atrophic gastritis: a clinical study. Int J Clin Exp Med 2017;10(10):14486-14494. (Abstract IJCEM0059864, Full text PDF).

Yiming Zhang, Yechun Gu, Junjie Xie, Yexiao Hu, Yucheng Zhang: Anti-tumor effect of piceatannol through induction of cell apoptosis via up-regulation of microRNA-125b expression on pancreatic cancer. Int J Clin Exp Med 2017;10(10):14495-14502. (Abstract IJCEM0036255, Full text PDF).

Jian-Jun Tang, Yong-Bo Zhao, You-Yu Lu, Guo-Dong Wang, Qing Zhang, Xiao-Lin Zhou, Xiang Shen, Xiao-Yan Song, Hai-Yan Lv, Qiao-Shu Wang, Yun-Cheng Wu: Clinical characteristics of internal carotid artery aplasia. Int J Clin Exp Med 2017;10(10):14503-14510. (Abstract IJCEM0054345, Full text PDF).

Xuli Zhao, Guang Yang, Jing Yang, Junjun Zhang: Effect of intravitreal conbercept vs triamcinolone acetonide at the end of surgery on macular structure and function in patients with severe proliferative diabetic retinopathy. Int J Clin Exp Med 2017;10(10):14511-14518. (Abstract IJCEM0054807, Full text PDF).

Xiaowen Yu, Xiaoqing Wang, Shuxiong Zeng, Xiping Tuo: Role of GSK-3β inhibitor TWS119 in protecting neurons against oxygen-glucose deprivation injury. Int J Clin Exp Med 2017;10(10):14519-14525. (Abstract IJCEM0045790, Full text PDF).

Qin Yu, Fangqun Chen, Li Chen: Clinical value of echocardiography in diagnosing left atrial myxoma combined with mitral chordae tendineae rupture. Int J Clin Exp Med 2017;10(10):14526-14531. (Abstract IJCEM0055144, Full text PDF).

Pingjen Hou, Yong Miao, Sujiun Hou, Shaoping Cheng, Zhiqi Hu: Application of Q-switch Alexandrite laser combined with fractional CO2 laser in treating disseminated superficial actinic porokeratosis: report of two cases. Int J Clin Exp Med 2017;10(10):14532-14535. (Abstract IJCEM0047630, Full text PDF).

Ying Hong, Ziyuan Liu, Pei Zhang, Wei Wang: Efficiency and safety of human acellular dermal matrix for repair of leaking filtering blebs in rabbit eye. Int J Clin Exp Med 2017;10(10):14536-14545. (Abstract IJCEM0060016, Full text PDF).

Lili Dang, Ying Dang, Yanhua Yang, Yan Song, Fan Zhang, Chao Zhao, Yalong Liang, Junpeng Meng, Lin Meng, Litao Ruan, Jun Feng: Application of contrast-enhanced ultrasound in evaluating plaque vulnerability after extracranial carotid artery stenting and analysis of risk factors for unstable plaques. Int J Clin Exp Med 2017;10(10):14546-14554. (Abstract IJCEM0038584, Full text PDF).

Ke Wang, Yan Wang, Haiyan Yang: Effects of HBO on apoptosis of nerve cells and expression of NF-κB after TBI in neonatal rats. Int J Clin Exp Med 2017;10(10):14555-14562. (Abstract IJCEM0053677, Full text PDF).

Ying-Chun Luo, Hai-Yan Kuang, Hong-Lin Yang, Jun-Hui Zhang: Quantitative evaluation of renal arteries using three-dimensional power Doppler ultrasonography and serum cystatin C for diagnosing fetal hydronephrosis. Int J Clin Exp Med 2017;10(10):14563-14570. (Abstract IJCEM0055073, Full text PDF).

Xiaoyang Dong, Tianqi Wei, Evan V Papa, Zhen Feng: Median nerve electrical stimulation causes wake-promotion by downregulating the expression of γ-aminobutyric acid b receptor via orexins pathway in comatose rats caused by traumatic brain injury. Int J Clin Exp Med 2017;10(10):14571-14578. (Abstract IJCEM0057406, Full text PDF).

Hongli Chen, Xiaman Wang, Tianhe Huang, Jing Liu, Ying Shen, Yuandong Feng, Wanggang Zhang, Yanping Song, Yinxia Chen, Xinmei Cao, Yun Yang, Jianli Wang, Xiaorong Ma, Jie Liu, Ju Bai, Aili He: Early application of arsenic trioxide improved the clinical outcomes of acute promyelocytic leukemia. Int J Clin Exp Med 2017;10(10):14579-14585. (Abstract IJCEM0054630, Full text PDF).

Soon-Chul Myung, Jaehyouk Lee, Ara Jang, Jun-Hyun Han: Modulation of connexin 43 expression by histone acetylation dependent mechanisms in human bladder smooth muscle cells. Int J Clin Exp Med 2017;10(10):14586-14592. (Abstract IJCEM0060364, Full text PDF).

Wei Yang, Caixia Guo, Hui Fan, Feng Liu, Min Yin:
Studying the mRNA and protein expression pattern of apoptosis and autophagy-related genes in renal cell carcinoma. Int J Clin Exp Med 2017;10(10):14593-14598. (Abstract IJCEM0062709, Full text PDF).

Xijiang Hu, Qingli Suo: Analysis and clinical significance of chromosomal testing results for eugenics and genetic testing. Int J Clin Exp Med 2017;10(10):14599-14604. (Abstract IJCEM0062713, Full text PDF).

Guohua Sheng, Yi Shen, Xiang Wu, Jianhua Zhu, Xiaotong Qin, Le Gui: Association of Lp-PLA2 mass and heart failure in a cohort of Nantong population. Int J Clin Exp Med 2017;10(10):14605-14613. (Abstract IJCEM0043124, Full text PDF).

Xiaohong Yu, Yan Wang, Jing Sun, Yabin Zhou: Clinical research of yang xin tang’s treatment on obstruction of the heart qi deficiency syndrome by impacting metabolic pathway of 5-LOX. Int J Clin Exp Med 2017;10(10):14614-14622. (Abstract IJCEM0055725, Full text PDF).

Wenqing Song, Lei Zhou, Xiaomeng Gong, Shiwu Wu, Lan Yu, Bo Zhu, Danna Wang: Expression of ORAOV1, ABCG2, and KiSS-1 associate with prognosis in laryngeal squamous cell carcinoma. Int J Clin Exp Med 2017;10(10):14623-14631. (Abstract IJCEM0057542, Full text PDF).

Yong Guo, Jianwei Qu, Yongheng Bai, Peng Xia, Xianbin Sun, Bicheng Chen, Cunzao Wu: Elevated serum levels of fibroblast growth factor 21 from patients with nephrolithiasis. Int J Clin Exp Med 2017;10(10):14632-14638. (Abstract IJCEM0033590, Full text PDF).

Enjing Chen, Fufu Zheng, Xiaoxu Yuan, Yunlin Ye, Xiaofei Li, Yuping Dai, Lingwu Chen: Hypomethylation of MAGE-A1 in clear cell renal cell carcinoma. Int J Clin Exp Med 2017;10(10):14639-14645. (Abstract IJCEM0054615, Full text PDF).

Kaixiang Yang, Jian Ma, Hongtao Chen, Lei Yang, Dawei Ge, Sheng Zhang, Xiaojian Cao: A novel pedicle screw placement technique with reference to the percutaneous anatomic landmarks of the highest point of the spinous process. Int J Clin Exp Med 2017;10(10):14646-14652. (Abstract IJCEM0055038, Full text PDF).

Jufang Zhang, Guangdi Qu, Dongmei Wang, Yuming Mu, Qiying Zhu: Angiotensin receptor type 1 polymorphism A1166C is associated with left ventricular remodeling in severe preeclampsia patients and their fetuses. Int J Clin Exp Med 2017;10(10):14653-14659. (Abstract IJCEM0058594, Full text PDF).

Fang Li, Jianhua Yao, Hengchuang Tian, Zheping Duan, Yonglong Yan, Jingjing Cao: Correlations between Traditional Chinese Medicine syndromes and IL-1, MMP and TIMP-1 in knee osteoarthritis. Int J Clin Exp Med 2017;10(10):14660-14666. (Abstract IJCEM0062833, Full text PDF).

Shanbao Fang, Yu Zhong, Meile Li, Junjie Luo, Nisha Khadka, Chunmiao Jiang, Jun Wang, Xi Du: Comparing two methods of orthodontics space closure: a randomized clinical trial. Int J Clin Exp Med 2017;10(10):14667-14672. (Abstract IJCEM0053515, Full text PDF).

Yang Lu, Yang Yang, Xin He, Peng Zhang, Shangwen Dong, Donghao Wang, Wanhua Wang: Central venous-to-arterial partial pressure of carbon dioxide difference indicates the prognosis of cancer patients with sepsis. Int J Clin Exp Med 2017;10(10):14673-14678. (Abstract IJCEM0055961, Full text PDF).

Zhongwei Jia, Deming Bai, Yunxing Su, Xiaojian Wang, Jianping Yu, JinbinYu, Xuejun An, Jie Wei: Effects of the modified Bilhaut-Cloquet surgery on the treatment of congenital duplication of thumb in children. Int J Clin Exp Med 2017;10(10):14679-14684. (Abstract IJCEM0061062, Full text PDF).

Chao Zhang, Guifang Zhang, Lishi Yin, Ming Wang, Zhenchun Luo, Guangjing Yang: Effect of intensive infection prevention on hepatitis B patients with cirrhosis who underwent hemodialysis. Int J Clin Exp Med 2017;10(10):14685-14690. (Abstract IJCEM0061507, Full text PDF).

Sheng Wu, Jian Wang, Jun Wang, Yuanyuan Mi, Lijie Zhu: Lateral resection of a bladder wall tumor with the upside-down loop method to prevent the obturator nerve reflex: a report of 64 cases. Int J Clin Exp Med 2017;10(10):14691-14694. (Abstract IJCEM0042886, Full text PDF).

Weijun Yan, Ping Shao: Three-dimensional finite element stress analysis of micro-implant anchorage-assisted intrusion of orthodontic teeth molar. Int J Clin Exp Med 2017;10(10):14695-14698. (Abstract IJCEM0063342, Full text PDF).

Hai-Peng Yu, Yan Zhao, Lan-Lan Yang: Traditional Chinese medicine of Xiao-Chaihu-Decoction and radical surgery predicts improved prognostic outcomes in primary liver cancer patients. Int J Clin Exp Med 2017;10(10):14699-14709. (Abstract IJCEM0055043, Full text PDF).

Xin Ma, Fei Pan, Yichao Shi, Xi Luo, Zhiyuan Guo, Hui Mao, Wenjie Xi, Gang Sun, Yunsheng Yang: Safety and efficacy of endoscopic treatment for elderly and younger patients with esophageal varices. Int J Clin Exp Med 2017;10(10):14710-14720. (Abstract IJCEM0055156, Full text PDF).

Zhenmu LV, Yan Zhao, Yingze Zhang, Qiusheng Wang, Wenyuan Ding, Yong Shen: Results of type C fractures of distal radius treated by volar locking plate (VLP), an observational comparative study. Int J Clin Exp Med 2017;10(10):14721-14729. (Abstract IJCEM0054357, Full text PDF).

Xiaowei Ma, Difei Lu, Ran Lu, Ge Bai, Nan Gu, Nan Feng, Jianping Li, Xiaohui Guo: Genetic variations in dipeptidyl peptidase 4 gene have a synergetic effect with body mass index on the risk of coronary artery disease in a Chinese Han population with type 2 diabetes. Int J Clin Exp Med 2017;10(10):14730-14737. (Abstract IJCEM0055953, Full text PDF).

Xiangnan Li, Dongbo Shao, Jing Qian, Guangdong Yu, Conghu Yuan: Observation about clinical effects of PCSA on postoperative analgesia after second cesarean section. Int J Clin Exp Med 2017;10(10):14738-14744. (Abstract IJCEM0063326, Full text PDF).

Yimin Liu, Lei Ji, Xin Zhao, Yufeng Huo, Fen Zhao, Chao Liu, Wenyu Sun, Yanwen Bi: Right axillary straight incision with laryngeal mask airway for congenital heart disease in children. Int J Clin Exp Med 2017;10(10):14745-14750. (Abstract IJCEM0054616, Full text PDF).

Xuyin Zhang, Fang Shen, Menglei Zhang, Jingxin Ding, Keqin Hua:
Laparoscopic free omentoplasty following pelvic lymphadenectomy can prevent protein loss: a case-control study. Int J Clin Exp Med 2017;10(10):14751-14755. (Abstract IJCEM0054551, Full text PDF).

Ibrahim Tayfun Sahiner, Murat Kendirci: The role and importance of ostomy in the management of recto-vaginal fistula. Int J Clin Exp Med 2017;10(10):14756-14760. (Abstract IJCEM0058777, Full text PDF).

Qing-Hong Zeng, Yu-Long Jiang, Yan Wang, Hong-Xia Nie, Fang Zhou, Shan-Hua Yu, Ai-Xia Zhuang, Chuan-Qi Wang, Yan-Yan Peng, Hao-Jiang Zhang:
The correlation between noradrenaline and acetylcholine levels and autonomic nervous system dysfunction in patients with stroke-associated pneumonia. Int J Clin Exp Med 2017;10(10):14761-14769. (Abstract IJCEM0060316, Full text PDF).

Suzan Demir Pektas, Arzu Kahveci Demir: Prospective analysis of skin findings in medical critically ill patients in intensive care units. Int J Clin Exp Med 2017;10(10):14770-14777. (Abstract IJCEM0039016, Full text PDF).

Yi Qian, Shi-Xun Zhong, Guo-Hua Hu, Hou-Yong Kang, Ling Wang, Wen-Qi Zuo: Treatment based on audiometric configuration and prognostic factors for sudden sensorineural hearing loss by regression analysis. Int J Clin Exp Med 2017;10(10):14778-14784. (Abstract IJCEM0049597, Full text PDF).

Likun Zhu, Rui Jiang, Bo Cheng, Lijun Pei, Xuemei Luo, Jiaxian Liu: Effect of comprehensive care intervention on prevention of postoperative accompanying infection of kidney stonesurgery. Int J Clin Exp Med 2017;10(10):14785-14791. (Abstract IJCEM0064019, Full text PDF).

Dong-Hua Mi, Bo Wang, Yue-Hua Pu, Bo Yang, Zhong-Hua Yang, Li-Ping Liu: Hyperglycemia indicates poor cerebral collaterals in patients underwent acute ischemic stroke. Int J Clin Exp Med 2017;10(10):14792-14797. (Abstract IJCEM0055885, Full text PDF).

Yu Su, Yi Qin, Jie Liu, Yu Zheng, Xing Zhou: Study on safety of transurethral PKRP in the treatment of benign prostatic hyperplasia combined inguinal hernia in elderly patients. Int J Clin Exp Med 2017;10(10):14798-14802. (Abstract IJCEM0054391, Full text PDF).

Rong-Quan He, Sheng-Sheng Zhou, Yan-Feng Jiang, Yi-Wu Dang, Zu-Yun Li, Yu-Yan Pang, Gang Chen, Jie Ma: Primary angiosarcoma of inferior vena cava extending to right atrium: a case report. Int J Clin Exp Med 2017;10(10):14803-14812. (Abstract IJCEM0055962, Full text PDF).

Jing Luo, Hongliang Yao, Sanlin Lei, Yong Xie: Recurrent pelvic stromal tumor with colon fistula of left leg: a case report. Int J Clin Exp Med 2017;10(10):14813-14820. (Abstract IJCEM0055936, Full text PDF).

Rongrong Ren, Zhengshang Ruan, Junming Du, Yanfei Mao: Rapid progression of severe skin and soft tissue infection with Aeromonas. Int J Clin Exp Med 2017;10(10):14821-14826. (Abstract IJCEM0059708, Full text PDF).

Xuanxuan Wu, Ping Liang, Xuan Zhai: Supratentorial atypical ectopic ependymoma in a child: a case report. Int J Clin Exp Med 2017;10(10):14827-14833. (Abstract IJCEM0055614, Full text PDF).

Ruizhi Wang, Ligui Gao, Haiyan Fu, Wei Shi: Treatment of organized chronic subdural hematoma using urokinase. Int J Clin Exp Med 2017;10(10):14834-14840. (Abstract IJCEM0058067, Full text PDF).

Chao Luo, Tingyu Wen, Ping Li, Yaqian Peng, Yan Xu, Xingzhi Huang: Spermatic cord and hepatic metastasis from transverse colonic mucous adenocarcinoma: a case report and review of the literature. Int J Clin Exp Med 2017;10(10):14841-14845. (Abstract IJCEM0059456, Full text PDF).

Zhouci Zheng, Qiaolin Wu, Yixiang Jin, Wenxu Jin, Qingxuan Wang, Yefeng Cai, Endong Chen, Xiaohua Zhang: Huge triple-negative phyllodes breast cancer: a case report. Int J Clin Exp Med 2017;10(10):14846-14850. (Abstract IJCEM0052416, Full text PDF).

Peng Xu, Zhichao Huang, Yeqi Nian, Mou Peng, Zhiguang Zhou, Lu Yi, Yijian Li, Yinhuai Wang: Malignant paraganglioma of testis and spermatic cord: a case report. Int J Clin Exp Med 2017;10(10):14851-14855. (Abstract IJCEM0059960, Full text PDF).

Ersin Haciyakupoğlu, Derviş Mansuri Yilmaz, Taner Arpaci, Tuğana Akbaş: Calcified chronic subdural hematoma (CCSH): report of two cases. Int J Clin Exp Med 2017;10(10):14856-14859. (Abstract IJCEM0056463, Full text PDF).

Ya-Ni Yan, Yu-Kun Deng, Qiu-Yan Pei, Yan Wang, Zhen-Juan Yang, Yun-Tao Li, Sha Dou, Lin Zhang, Guo-Li Liu: Prenatal 3D sonographic diagnosis of lateral facial cleft (Tessier number 7): description of two cases and review of the literature. Int J Clin Exp Med 2017;10(10):14860-14864. (Abstract IJCEM0050896, Full text PDF).

Liangji Lu, Wei Qian, Liding Yao, Xiuliang Zhu: Phlebosclerotic colitis: a rare case report. Int J Clin Exp Med 2017;10(10):14865-14868. (Abstract IJCEM0056054, Full text PDF).

Hui Yu, Yong-Qiang Duan, Chi Zhang, Jie-Rong Zhang: Association between ATM polymorphism and the risk of thyroid cancer: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2017;10(10):14869-14875. (Abstract IJCEM0023921, Full text PDF).

Hongmei Fang, Lijuan Zhou, Lirong Shen, Haiyan Zhou, Yingzhi Fang, Hui Fan: Effects of icariin on the proliferation and differentiation of MC3T3-E1. Int J Clin Exp Med 2017;10(10):14876-14882. (Abstract IJCEM0043095, Full text PDF).

Hexi Du, Jun Zhou, Cheng Yang, Li Zhang, Chaozhao Liang: Gastrointestinal stromal tumor masquerading as an adrenal tumor: a case report with literature review. Int J Clin Exp Med 2017;10(10):14883-14887. (Abstract IJCEM0043344, Full text PDF).

Ziwei Jiang, Qunsheng Hu, Jingtao Zhao, Yongsheng Lao, Zhihui Pang, Hang Dong, Peizhen Huang, Xiaohui Zheng, Feng Huang: Biomechanical evaluation of an improved PFNA fixation devices for intertrochanteric hip fracture with finite element analysis. Int J Clin Exp Med 2017;10(10):14888-14894. (Abstract IJCEM0045162, Full text PDF).

Jiangfeng Tu, Xiaojun Chen, Xiaoge Geng, Zhihao Chen, Weiwei Su, Wensheng Pan: Risk factors of fever after endoscopic submucosal dissection of gastrointestinal tumors. Int J Clin Exp Med 2017;10(10):14895-14903. (Abstract IJCEM0055778, Full text PDF).

Ying Chen, Qi Yu, ang-Bao Xu: A convenient method for quantifying collagen fibers in atherosclerotic lesions by ImageJ software. Int J Clin Exp Med 2017;10(10):14904-14910. (Abstract IJCEM0059973, Full text PDF).

Hong Shen, Zhifeng Yao, Jianyun Zhao, Xue Gong, Yuan Xue, Chengling Yao, Chaoyang Tong, Lai Wei, Chunsheng Wang, Xianhong Shu: Risk factors of moderate-to-severe aortic regurgitation in patients with aortic dissection. Int J Clin Exp Med 2017;10(10):14911-14918. (Abstract IJCEM0048319, Full text PDF).

Dipak Kumar Singh, Wenbo Zhang, Ying Xu, Jun Yin, Haiyong Gu, Pengcheng Jiang: Hsa-miR-34b/c rs4938723 T>C, pri-miR-124-1 rs531564 C>G, pre-miR-125a rs12975333 G>T and hsa-miR-423 rs6505162 C>A polymorphisms and the risk of gastric cardia adenocarcinoma. Int J Clin Exp Med 2017;10(10):14919-14926. (Abstract IJCEM0031206, Full text PDF).

Meng Wang, Shuai Li, Jianbo Gao, Yuanwei Pan, Kepu Du, Zhigang Zhou, Yadan Li, Yao Cui: Percutaneous transthoracic needle biopsy of very small pulmonary nodules. Int J Clin Exp Med 2017;10(10):14927-14935. (Abstract IJCEM0050554, Full text PDF).

Lian-Jiang Wang, Zi-Rong Liu, Ya-Min Zhang, Hong Zheng, Cheng Pan, Yong-Lin Deng, Zhong-Yang Shen: Multiple primary cancers of liver and kidney complicated with tumor thrombosis in bile duct and portal vein: a case report. Int J Clin Exp Med 2017;10(10):14936-14939. (Abstract IJCEM0051977, Full text PDF).

Dongfang Meng, Huiying Li, Lihe Wang, Xiaolei Song, Xiaorui Zhang:
Effect of epimedium decoction on hemorheology and bone tissue of rabbit steroid induced necrosis of femoral head. Int J Clin Exp Med 2017;10(10):14940-14945. (Abstract IJCEM0053976, Full text PDF).

Aning Gao, Yawang Shao:
Investigation for the roles of TLR2, TLR9 and Th17/Treg in the pathogenesis of infectious mononucleosis. Int J Clin Exp Med 2017;10(10):14946-14953. (Abstract IJCEM0037168, Full text PDF).

Fei Xiao, Lin Liu, Wenping Xu, Yinfa Zhang, Lizhong Wang:
Dexmedetomidine can extend the duration of analgesia of levobupivacaine in transversus abdominis plane block: a prospective randomized controlled trial. Int J Clin Exp Med 2017;10(10):14954-14960. (Abstract IJCEM0056308, Full text PDF).

Qionglan Tang, Shaozheng Lin, Yuqin He, Qiquan Wu, Xuemei Ma, Xiaoping Yuan, Xiaohua Wu, Tingzhen Zhang, Junyi Xie, Jinsong Li: Simultaneous primary mucosal malignant melanoma of the oral cavity and squamous cell carcinoma of scalp: a case report and literature review. Int J Clin Exp Med 2017;10(10):14961-14971. (Abstract IJCEM0061099, Full text PDF).

Jianfu Xia, Hong Zhou, Xiaocong Zhou, Yi Jiang, Weihong Li, Huiling Chen: Colonic angiolipoma: a case report and review of literature. Int J Clin Exp Med 2017;10(10):14972-14975. (Abstract IJCEM0061429, Full text PDF).

Mei Song, Yujing Zhang, Hanmei Li, Yuzhen Zhao:
Effects of hospital care on the loss degree of healthy functions in patients with coronary heart disease. Int J Clin Exp Med 2017;10(10):14976-14982. (Abstract IJCEM0063397, Full text PDF).

Zhi Hui, Zhe Li: Continuous veno-venous hemofiltration for septic shock. Int J Clin Exp Med 2017;10(10):14983-14988. (Abstract IJCEM0064914, Full text PDF).
IJCEM Copyright © 2008-All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711