Volume 11, Number 2:414-1382;2018
International Journal of Clinical and Experimental Medicine


Jianlin Li, Ying Li, Bin Yang, Hailing Wang, Lin Li: Low-molecular-weight heparin treatment for acute lung injury/acute respiratory distress syndrome: a meta-analysis of randomized controlled trials. Int J Clin Exp Med 2018;11(2):414-422. (Abstract IJCEM0057580, Full text PDF).

Jie Zhang, Xingping Zhang: Efficacy of Riociguat on pulmonary hypertension: a systematic review and meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2018;11(2):423-430. (Abstract IJCEM0064626, Full text PDF).

Jing Jia, Juan Ren, Yihui He, Zhenyu Jia, Shenglin Ma, Xiaoju Wang, Xiaoming Sun: The prognostic value of Skp2 expression level in cancer: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2018;11(2):431-444. (Abstract IJCEM0054037, Full text PDF).

Shilong Zhang, Jing Li, Peng Liu: Efficacy and safety of subcutaneous bortezomib versus intravenous bortezomib in patients with multiple myeloma: a systematic review and meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2018;11(2):445-452. (Abstract IJCEM0060599, Full text PDF).

Liang Zhang, Zhirong Chen, Lifang Li, Peng Li, Zhidong Lu, Long Pang, Kening Song, Yaping Li, Qunhua Jin: Metal ions levels between metal-on-metal total hip arthroplasty and metal-on-metal hip resurfacing arthroplasty: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2018;11(2):453-462. (Abstract IJCEM0024857, Full text PDF).

An-Ping Su, Tao Wei, Yan-Ping Gong, Ri-Xiang Gong, Zhi-Hui Li, Jing-Qiang Zhu: Carbon nanoparticles improve lymph node dissection and parathyroid gland protection during thyroidectomy: a systematic review and meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2018;11(2):463-473. (Abstract IJCEM0063862, Full text PDF).

Jinghua Luo, Yingjian Si, Jia Chen, Zhichun Feng: Treatment of bronchopulmonary dysplasia by vascular endothelial growth factor: the earlier the better? Int J Clin Exp Med 2018;11(2):474-487. (Abstract IJCEM0063185, Full text PDF).

Canlin Yang, Fei Li, Zhengdong Wu, Wenghao Shen, Xiaozhou Shen, Junxing Huang: Molecular mechanisms of NF-κB signaling pathway in the development and progression of esophageal carcinoma. Int J Clin Exp Med 2018;11(2):488-499. (Abstract IJCEM0063650, Full text PDF).

Sato Iwasaki, Hideo Shigeishi, Tomoyuki Akita, Junko Tanaka, Masaru Sugiyama: Efficacy of cognitive-behavioral therapy for patients with temporomandibular disorder pain-systematic review of previous reports. Int J Clin Exp Med 2018;11(2):500-509. (Abstract IJCEM0060973, Full text PDF).

Jie Ying, Xiaoyan Qiu, Yu Lu, Miaomiao Zhang: Potential clinical roles of LncRNA in gastric cancer. Int J Clin Exp Med 2018;11(2):510-516. (Abstract IJCEM0062331, Full text PDF).

Nengluan Xu, Yusheng Chen, Xiaoyan Chen, Hongru Li, Wensen Huang, Zhengwei Chen, Haibo Wang, Hongli Deng, Qiusheng Yang: Improvement effect of doxofylline on the mechanism of glucocorticoid resistance in chronic obstructive pulmonary disease rat model. Int J Clin Exp Med 2018;11(2):517-527. (Abstract IJCEM0067841, Full text PDF).

Ru-Yin Hu, Bo Li, Li Sun, Fu-Ben Xu, Xian-Teng Yang, Rui Luo, Xiao-Bin Tian, Jin-Min Zhao: Taraxasterol as a proliferation-enhancing agent to enhance osteogenic differentiation of rat osteoblastic cells. Int J Clin Exp Med 2018;11(2):528-538. (Abstract IJCEM0065217, Full text PDF).

Hui Zhao, Hongchang Li, Chuan Zhou, Weiwei Shi, Jiafeng Zhang, Yalin Hao, Ping He, Xiaojie Jin: Aqueous nasal spray of chitosan oligosaccharide ameliorates perennial allergic rhinitis by affecting serum levels of interleukin-6 and interleukin-10. Int J Clin Exp Med 2018;11(2):539-548. (Abstract IJCEM0055956, Full text PDF).

Chen-Jun Liu, Zhen-Qi Zhu, Kai-Feng Wang, Shuo Duan, Shuai Xu, Hai-Ying Liu: Which patients are suitable for interspinous dynamic stabilization: a retrospective case series. Int J Clin Exp Med 2018;11(2):549-557. (Abstract IJCEM0061370, Full text PDF).

Xiaoyun Zeng, Junyi Wu, Yang Zhu, Guilin Yan, Zhixiu Luo: Downregulation of microRNA 132-3p protects neural stem cells (NSC) against injury of cerebral ischemia (CI) via HO-1/Nrf2 signaling pathway. Int J Clin Exp Med 2018;11(2):558-566. (Abstract IJCEM0067548, Full text PDF).

Emel Ataş Berksoy, Murat Anıl, Yüksel Bıcılıoğlu, Gamze Gökalp, Alkan Bal: Comparison of infrared tympanic, non-contact infrared skin, and axillary thermometer to rectal temperature measurements in a pediatric emergency observation unit. Int J Clin Exp Med 2018;11(2):567-573. (Abstract IJCEM0060044, Full text PDF).

Shengjuan Luo, Mingxin Pan, Chao Feng, Wanpin Nie, Zheng Wang: MicroRNA-124 induces apoptosis of MHCC97H cells through downregulation of KIAP. Int J Clin Exp Med 2018;11(2):574-580. (Abstract IJCEM0061753, Full text PDF).

Xing Chen, Yingji Chen, Qinghua Hu, Xuliang Chen, Lingjin Huang: MiR-548c inhibits lung cancer cell proliferation through suppression of Galectin-3-mediated TLR4 signaling pathway. Int J Clin Exp Med 2018;11(2):581-592. (Abstract IJCEM0055106, Full text PDF).

Wuguo Tian, Shuai Hao, Zhirong Li, Yi Chen, Lingli Wang, Yan Jiang, Donglin Luo: A primary investigation for the function of UbcH10, a cancer-promoting gene, in TPC-1 thyroid cancer cells. Int J Clin Exp Med 2018;11(2):593-602. (Abstract IJCEM0058183, Full text PDF).

Bin Wu, Tao You, Hongjia Zhao, Quehui Guo, Yanping Lian, Qiufang Ouyang: Effects of valsartan on monocrotaline-induced right ventricular-pulmonary arterial uncoupling. Int J Clin Exp Med 2018;11(2):603-611. (Abstract IJCEM0046069, Full text PDF).

Jinhang Zhang, Ning Liu, Huafeng Yu, Jingyun Guan, Zhongtao Gai, Lixia Ma, Xin Lv: Inhibiting KDELC1 may prevent palmitate-induced apoptosis in INS-1 cells by reducing ER stress. Int J Clin Exp Med 2018;11(2):612-619. (Abstract IJCEM0056073, Full text PDF).

Xiao-Lin Xu, Wen-Long Lu, Feng Liu, Jian-Jun Yu, Jie Fan: Seeding mesenchymal stem cells onto PLGA/collagen compound scaffold for bladder reconstruction in a rabbit model. Int J Clin Exp Med 2018;11(2):620-626. (Abstract IJCEM0057934, Full text PDF).

Wei Liu, Shuo Wang, Ying-Jian Zhang, Guang-Wen Fang, Yuan Xue: Dipalmitoylphosphatidic acid reduces osteosarcoma growth by activation of AKT signaling pathway. Int J Clin Exp Med 2018;11(2):627-633. (Abstract IJCEM0060320, Full text PDF).

Xin Zhang, Tao Li, Hua Chen, Jia Li, Chang Liu: Clinical efficacy of one-stage anterolateral surgical treatment for lumbosacral spine tuberculosis by bilateral pedicle-screw internal fixation. Int J Clin Exp Med 2018;11(2):634-640. (Abstract IJCEM0065597, Full text PDF).

Yanwen Chen, Jinghong Hu, Yongqing Zhang, Chunchao Han, Jia Li: Anti-Alzheimer’s disease effect of essential oil from aerial parts of Salvia miltiorrhiza Bge. Int J Clin Exp Med 2018;11(2):641-652. (Abstract IJCEM0059161, Full text PDF).

Fenghua Chen, Tao Song, Yanjin Wang, Mingyu Zhang, Zhongyi Sun, Tianxiang Huang, Jiasheng Fang, Jun Wu: TF-lncRNA regulation network of glioblastoma reveals specific topological features and prognostic lncRNAs. Int J Clin Exp Med 2018;11(2):653-663. (Abstract IJCEM0062136, Full text PDF).

Xiao-Dong Wang, Qing-He Han, Bin Song, Xiao Yang, Bo Kan, Ying Song, Qing-Hai Yuan: MicroRNA-27a-3p promotes the metastasis and epithelial-mesenchymal transition of gastric cancer via targeting RUNX1. Int J Clin Exp Med 2018;11(2):664-673. (Abstract IJCEM0054962, Full text PDF).

Ning Zhang, Ying Zhan, Ping Shi, Yuanhua Ye, Jing Li, Lei Zhao, Xuena Cui, Yan Zhang: LMWH inhibits TNF-α and IL-6 in placental villous explants and its effects are attenuated by TLR-4/NF-κB p65 blocking in JEG-3 cells. Int J Clin Exp Med 2018;11(2):674-683. (Abstract IJCEM0059399, Full text PDF).

Wenchao Li, Gang Cai, Hui Chen, Ruijiang Xu, Haoyu Li, Xianghua Yu, Qingxu Meng, Fengkun Ji, Hongjuan Li: Comparison of Kirschner wires and Orthofix® external fixator for displaced supracondylar humerus fractures in children. Int J Clin Exp Med 2018;11(2):684-693. (Abstract IJCEM0061232, Full text PDF).

Xiangsheng Wang, He Tian, Jianming Wang, Sanyun Liu, Baoliang Wang, Tong Luo: Paeoniflorin inhibits TGF-β1-Smad2/3 and NF-κB signaling pathways in high fat diet-induced kidney injury and inflammatory responses. Int J Clin Exp Med 2018;11(2):694-703. (Abstract IJCEM0069764, Full text PDF).

Hongxin Fei, Yusheng Han, Lili Zhong, Lei Gao, Zhongguang Zhou: Effect of Buyanghuanwu decoction on hippocampal morphology and expression of LRP1 and ApoJ in APP/PS1 mice. Int J Clin Exp Med 2018;11(2):704-712. (Abstract IJCEM0059090, Full text PDF).

Tingting Zhao, Fang He, Mingdong Wu, Lixian Liu: Epigenetic modulation by lysine-specific demethylase 1 induces gastric cancer metastasis. Int J Clin Exp Med 2018;11(2):713-720. (Abstract IJCEM0061988, Full text PDF).

Huikun Xu, Dongmei Duan, Jianmin Niu, Qiong Lei, Yuheng Zhou, Longding Chen, Mengmeng Liang: Chemerin promotes the viability and migration of human placental microvascular endothelial cells and activates MAPK/AKT signaling. Int J Clin Exp Med 2018;11(2):721-727. (Abstract IJCEM0060730, Full text PDF).

Ke Cheng, Jingjing Wan, Aijing Luo, Lian Liu, Ruihong Liu: Role of peripheral blood microRNA-181b in acute vascular rejection after renal transplantation. Int J Clin Exp Med 2018;11(2):728-734. (Abstract IJCEM0068495, Full text PDF).

Xin Yan, Yue Lin, Yanan Jiang, Ye Xu, Qian Tan: Adipose-derived SVFs with hyaluronic acid accelerate diabetic wound healing in diabetic porcine model. Int J Clin Exp Med 2018;11(2):735-740. (Abstract IJCEM0067294, Full text PDF).

Junming Cao, Yongsheng Lin, Xiangbei Qi, Zhihong Wang, Yipeng Yang, Hehuan Xia, Bin Xu: Effect of intramedullary signal intensity on T2-weighted magnetic resonance images on prognosis in patients with thoracic spinal stenosis. Int J Clin Exp Med 2018;11(2):741-746. (Abstract IJCEM0067327, Full text PDF).

Yinghui Ma, Qing Sun, Sheng Ding, Jiechao Zhang, Huali Gao, Weitao Zhai: Clinical efficacy of arthroscope-assisted treatment for traumatic synovitis of knee joint. Int J Clin Exp Med 2018;11(2):747-752. (Abstract IJCEM0067404, Full text PDF).

Lina Huang, Lianhua Chen, Yimin Qiu, Shitong Li: Abnormalities in the fiber composition and contractility in diabetic skeletal muscles. Int J Clin Exp Med 2018;11(2):753-763. (Abstract IJCEM0026990, Full text PDF).

Min-Hee Kim, Sang-Kil Bae, Kyung-Soo Kim: Comparative analysis of reliability and validity of six glucometers according to hematocrit based on ISO guidelines. Int J Clin Exp Med 2018;11(2):764-774. (Abstract IJCEM0063118, Full text PDF).

Tao Zhang, Bin Fang, Hong-Guang Xu, Lei Lu, Hong Wang: Insulin-like growth factor-I maintains the phenotype of rat endplate chondrocytes in vitro via distinct signaling pathways. Int J Clin Exp Med 2018;11(2):775-784. (Abstract IJCEM0065341, Full text PDF).

Huagang Liang, Kun Gao, Zhefeng Zhang, Rui Jia, Jian Li, Chao Wang: Functional mechanism of zinc finger protein 703 in in vitro esophageal carcinoma cell line. Int J Clin Exp Med 2018;11(2):785-791. (Abstract IJCEM0060376, Full text PDF).

Xu Li, Shuang Zheng, Hongqin Xu, Pujun Gao: Evaluation of non-invasive methods in hepatitis B virus (HBV)-infected patients with normal liver function. Int J Clin Exp Med 2018;11(2):792-798. (Abstract IJCEM0060921, Full text PDF).

Huajun Zhou, Shiyuan Fang, Rong Kong, Weiwei Zhang, Kerong Wu, Rui Xia, Xifu Shang, Chen Zhu: Effect of low frequency ultrasound plus fluorescent composite carrier in the diagnosis and treatment of methicillin-resistant staphylococcus aureus biofilm infection of bone joint implant. Int J Clin Exp Med 2018;11(2):799-805. (Abstract IJCEM0070101, Full text PDF).

Yanli Ma, Ying Shen, Xiaomei Liu: Functional constipation and bladder capacity and severity of enuresis in children: a correlation study. Int J Clin Exp Med 2018;11(2):806-811. (Abstract IJCEM0058710, Full text PDF).

Xiaobing Wang, Fengzhen Su, Jingming Ding, Hong Zhu, Xiaohua Zhu, Changying Xing: Salvage of an occluded radiocephalic fistula using urokinase and a tourniquet for patients undergoing hemodialysis. Int J Clin Exp Med 2018;11(2):812-817. (Abstract IJCEM0062110, Full text PDF).

Junming Cao, Yongsheng Lin, Xiangbei Qi, Zhihong Wang, Yipeng Yang, Hehuan Xia, Bin Xu: Posterolateral decompression combined with interbody fusion and internal fixation for thoracic spinal stenosis. Int J Clin Exp Med 2018;11(2):818-823. (Abstract IJCEM0066999, Full text PDF).

Juan Li, Mei Zhang, Li Sheng: The clinical value of real-time tissue elastography in diagnosing thyroid malignancy. Int J Clin Exp Med 2018;11(2):824-829. (Abstract IJCEM0068807, Full text PDF).

Jiao Huo, Hua Yang, Yedan Lu, Sijia Ma, Weibo Cheng, Xiaomeng Li, Jinyao Chen, Lishi Zhang: Establishment of rat models for screening slow-acting drugs of hyperuricemia. Int J Clin Exp Med 2018;11(2):830-839. (Abstract IJCEM0060238, Full text PDF).

Qiuge Wu, Jing Cao, Lulu Ge, Yan Shi, Jingjing Zhu, Dongbo Ma, Hui Zhang, Dandan Yu, Jing Wang, Zhenhe Suo: Increased tumor ZEB1 protein expression is correlated with poor prognosis in patients with non-small cell lung cancers. Int J Clin Exp Med 2018;11(2):840-847. (Abstract IJCEM0066839, Full text PDF).

Linxiu Ren, Changkun Luo: Questionnaire survey and DEMATEL method approach for analysis the influent factors of chinese scientific Principal Investigators. Int J Clin Exp Med 2018;11(2):848-855. (Abstract IJCEM0068434, Full text PDF).

Hui Li, Jinku Li, Benzhuo Zhang, Hai Zeng: Long-chain non-coding RNA HOTAIR expression in tissue samples correlates with gastric cancer survival. Int J Clin Exp Med 2018;11(2):856-862. (Abstract IJCEM0048951, Full text PDF).

Li Chen, Weiqing Ma, Guocui Wu, Qiu Zhang: Investigation of the relationship between serum uric acid and atherosclerosis in newly diagnosed type 2 diabetes mellitus. Int J Clin Exp Med 2018;11(2):863-869. (Abstract IJCEM0060815, Full text PDF).

Long Chen, Hui Chen, Majid Nisar, Hua Chen, Jun Pan, Lei Peng, Qingyu Chen, Dongsheng Zhou, Jianjun Hong: A retrospective comparison of minimally invasive percutaneous plate osteosynthesis (MIPPO) and minimally invasive percutaneous titanium elastic nail osteosynthesis (MIPTENO) for midshaft clavicle fracture. Int J Clin Exp Med 2018;11(2):870-876. (Abstract IJCEM0062101, Full text PDF).

Shengqiang Gao, Dingjun Wang: Sarcopenia as an independent prognostic factor in patients following surgery for gallbladder cancer. Int J Clin Exp Med 2018;11(2):877-883. (Abstract IJCEM0062501, Full text PDF).

Chunmei Tian, Lin Zhang, Yifei Wu, Cuicui Wang, Yanyan Zhang, Shuxia Zhu: Study on the clinical expressions of MMP-1, MMP-2 and CD14 protein in liver tissues of infants with biliary atresia. Int J Clin Exp Med 2018;11(2):884-890. (Abstract IJCEM0068290, Full text PDF).

Dong Zhao, Zhen Hu: Effect of dexmedetomidine hydrochloride combined with limb remote ischemic preconditioning on quality of recovery from anesthesia in patients undergoing thoracoscopic lobectomy. Int J Clin Exp Med 2018;11(2):891-897. (Abstract IJCEM0068802, Full text PDF).

Qun Wan, Fang-Yuan Wen: Effects of acupressure and music therapy on reducing labor pain. Int J Clin Exp Med 2018;11(2):898-903. (Abstract IJCEM0055542, Full text PDF).

Lijuan Lin, Yan Wang, Yan Tan, Shu Luan, Yue Shen, Linlin Zheng, Shaochen Jiang, Jinhui Zhang: High expression of lncRNA-SChLAP1 predicts poor prognosis of colorectal cancer. Int J Clin Exp Med 2018;11(2):904-909. (Abstract IJCEM0059688, Full text PDF).

Haide Li, Xiaoyan Lin, Qingwei Liu, Yang Zhang: Curative effect of Danhong injection on the clinical symptoms, adverse reactions and electrocardiogram of angina pectoris of coronary heart disease. Int J Clin Exp Med 2018;11(2):910-915. (Abstract IJCEM0062463, Full text PDF).

Dejian Li, Xufei Qi, Chao Lu, Chaohui Yu: Portal vein thrombosis can aggravate esophageal variceal bleeding after endoscopic variceal ligation. Int J Clin Exp Med 2018;11(2):916-921. (Abstract IJCEM0062512, Full text PDF).

Jihua Liang, Yanli Gao, Shouyi Tang, Sixia Feng, Junxia Han, Qin Hu: Serum levels of trace elements and vitamins in coronary artery disease and their predictive values. Int J Clin Exp Med 2018;11(2):922-931. (Abstract IJCEM0063137, Full text PDF).

Zhu Zeng, Yanjun Li, Yun Dong, Min Li: Correlation between fluid overload and acute kidney injury after congenital cardiac surgery in infants. Int J Clin Exp Med 2018;11(2):932-938. (Abstract IJCEM0067241, Full text PDF).

Yanlei Sun, Hongzhen Zhou, Enshan Li, Rongfei Zhao, Shifang Lv, Qingdong Wang: Study on clinical effects and prognosis of Bismuth II and III hilar cholangiocarcinoma treated by small-scale hepatectomy combined with new-type hepatoportoenterostomy. Int J Clin Exp Med 2018;11(2):939-945. (Abstract IJCEM0068063, Full text PDF).

Zhoushu Zheng, Qian Li, Shufei Chen, Lean Ying: Transformation of audiological characteristics of neonatal otitis media with effusion in 7-month-olds. Int J Clin Exp Med 2018;11(2):946-951. (Abstract IJCEM0063881, Full text PDF).

Shengnian Zhong, Su Li, Chunjian Ma, Haitao Wu, Haijun Ma, Dehua Ma, Ming Hou, Fenge Li: Tagging functional SNPs rs191876689 in MTHFR decrease risk of ischemic stroke. Int J Clin Exp Med 2018;11(2):952-956. (Abstract IJCEM0061731, Full text PDF).

Rebiya Nuli, Jureti Azati, Zulifeiya Shawuti, Jiaoyu Shan, Aizatiguli Kadeer, Azierguli Abudukerimu, Patamu Mohemaiti: The relationship between HNF1A variations and type 2 diabetes mellitus risk factors in the Uyghur population in Urumqi. Int J Clin Exp Med 2018;11(2):957-965. (Abstract IJCEM0060500, Full text PDF).

Jiayue Wu, Wen Di: Pregnancy outcome in Chinese women with systemic lupus erythematosus: a retrospective study of 255 cases in a single center. Int J Clin Exp Med 2018;11(2):966-974. (Abstract IJCEM0062274, Full text PDF).

Yuenong Zhang, Dingwu Yi, Guangwen Xiao, Weichang Wang, Weixiong Lin, Haiyan Zeng, Jingdan Deng, Zhiwen Zeng, Xiangang Tan: Myocardial protection effects of dexmedetomidine priming on cardiopulmonary bypass surgery for children with congenital heart disease. Int J Clin Exp Med 2018;11(2):975-981. (Abstract IJCEM0063073, Full text PDF).

Li-Xin Yang, Chan-Juan Yu, Jian-Jun Hu, Hong-Bo Lv, Ya-Hua Liu: Lung protective ventilation strategy reduces the incidence of pulmonary complications after combined thoracoscopic and laparoscopic esophagectomy by inhibiting inflammatory response. Int J Clin Exp Med 2018;11(2):982-988. (Abstract IJCEM0063264, Full text PDF).

Ranshaka Auckle, Siling Xu, Hailing Li, Abdul Quddus Mohammed, Mujin Xie, Binjie Su, Ban Liu, Wenliang Che: Association of matrix-metalloproteinase-9 with left ventricular diastolic dysfunction in patients with hepatitis C virus infection. Int J Clin Exp Med 2018;11(2):989-995. (Abstract IJCEM0065731, Full text PDF).

Dan Wu, Hongjun Su, Jinlong Qi, Jingzhen Bai, Kun Zhao: Increased plasma anti-cardiolipin antibodies are associated with acute ischemic stroke. Int J Clin Exp Med 2018;11(2):996-1002. (Abstract IJCEM0067040, Full text PDF).

Weijun Chen, Guofeng Xiong, Guangzao Xiang: Combined hyoid suspension with Repose system, uvulopalatopharyngoplasty and radiofrequency ablation in treatment of moderate and severe obstructive sleep apnea hypopnea syndrome. Int J Clin Exp Med 2018;11(2):1003-1008. (Abstract IJCEM0059700, Full text PDF).

Lijun Li, Dongkui Ni, Fuliang Zhu, Zhuyan Jiang, Yubo Shi, Yunguo Wang, Hamid Abdugheni, Donghao Xu, Wei Tian, Qiang Zong: No association between VDR gene polymorphisms and lumbar disc herniation in a Chinese population. Int J Clin Exp Med 2018;11(2):1009-1014. (Abstract IJCEM0061845, Full text PDF).

Haitao Tian, Dalong Dong, Chengwei Song, Yanli Wang, Shuangtao Ning, Jian Meng: Postoperative intravenous analgesia with fentanyl alone or fentanyl in combination with naloxone, ketamine or dexmedetomidine in elderly patients. Int J Clin Exp Med 2018;11(2):1015-1020. (Abstract IJCEM0066457, Full text PDF).

Lan Huang, Hongli Yu, Aiguo Sun, Fei Xu, Chunmei Xia, Di Gao, Dongmei Wang: Effects of continuing nursing on stomal complications, self-care ability and life quality after Miles’ operation for colorectal carcinoma. Int J Clin Exp Med 2018;11(2):1021-1026. (Abstract IJCEM0068992, Full text PDF).

Dewei Zhao, Zongpu Wang, Shibo Huang: Combined therapy of vascularized pedicle bone grafts and tantalum rods for tantalum rod implantation failure. Int J Clin Exp Med 2018;11(2):1027-1032. (Abstract IJCEM0048914, Full text PDF).

Xiuhong Weng, Fengyuan Guo, Zhenyu Shen, Bo Cheng: Giant pleomorphic adenoma of the parotid gland with a history more than forty years without malignant transformation. Int J Clin Exp Med 2018;11(2):1033-1037. (Abstract IJCEM0062142, Full text PDF).

Zhihua Li, Mengzhao Feng, Fuyou Guo, Jing Cui: A rare presentation of giant pediatric pilomyxoid astrocytoma involved in the sellar region: case report and literature review. Int J Clin Exp Med 2018;11(2):1038-1042. (Abstract IJCEM0065452, Full text PDF).

Ying Shen, Fangxia Wang, Yun Yang, Wanggang Zhang, Aili He: Use of intravenous immunoglobulin in the treatment of paroxysmal nocturnal hemoglobinuria: a case report and literature review. Int J Clin Exp Med 2018;11(2):1043-1048. (Abstract IJCEM0058389, Full text PDF).

Fengwei Kong, Heng Wang, Hui Zhang, Miao Zhang, Wenbin Wu, Tian Zhao, Jinhua Luo, Chunying Wang: Second primary lung cancer after a first breast cancer: a case report and critical literature review. Int J Clin Exp Med 2018;11(2):1049-1054. (Abstract IJCEM0060169, Full text PDF).

Guiyang Jiang, Yang Zhao, Chuifeng Fan: An adenomatoid tumor of the right adrenal gland: a rare case report and review of the literature. Int J Clin Exp Med 2018;11(2):1055-1060. (Abstract IJCEM0060551, Full text PDF).

Chaochao Zhang, Yuxue Sun, Fan Chen, Junguo Cao, Guihong Li, Haiyan Huang: Anterior cervical intradural arachnoid cyst in a child: a case report and literature review. Int J Clin Exp Med 2018;11(2):1061-1066. (Abstract IJCEM0061253, Full text PDF).

Byung-Kwan Jeong, Hee-Sang Hwang, Young-Hee Kim, Kyung-Ja Cho: Large cell neuroendocrine carcinoma of the esophagus: report of a rare case and a literature review. Int J Clin Exp Med 2018;11(2):1067-1071. (Abstract IJCEM0045184, Full text PDF).

Xiaochang Wu, Ping Xie, Qiang Yan: Acute portal vein thrombosis after radical operation for gastric cancer: a case report. Int J Clin Exp Med 2018;11(2):1072-1076. (Abstract IJCEM0058560, Full text PDF).

Zhanying Liu, Jisheng Zhu, Long Peng, Yi Tu, Yong Li, Weidong Xiao: Littoral cell angioma of spleen: three cases report and literature review. Int J Clin Exp Med 2018;11(2):1077-1081. (Abstract IJCEM0060233, Full text PDF).

Jianhong An, Hongjia Xu, Minghui Yang, Miaoling Lai, Xingyu Cheng, Hong Shen: Heterotopic and metaplastic gastric mucosa in the duodenum: a case report. Int J Clin Exp Med 2018;11(2):1082-1085. (Abstract IJCEM0060066, Full text PDF).

Yiwei Li, Can Chen, Yaping Xie, Shenxian Qian: Achievement of disease control with dasatinib after CAR T-cell therapy for relapsed Philadelphia chromosome-positive acute lymphoblastic leukemia: a case report and literature review. Int J Clin Exp Med 2018;11(2):1086-1092. (Abstract IJCEM0059694, Full text PDF).

Lin Liu, Xiaoya Xu, Junli Wang, Hang Zhou, Tonglin Li, Li Ou, Lei Chen: Langerhans cell histiocytosis misdiagnosed as depression: a case report and literature review. Int J Clin Exp Med 2018;11(2):1093-1096. (Abstract IJCEM0058580, Full text PDF).

Shaodong Yang, Changrong Chen, Jiangli Zhang, Xinming Chen: Low-grade cribriform cystadenocarcinoma of the parotid gland: a case report and review of literature. Int J Clin Exp Med 2018;11(2):1097-1104. (Abstract IJCEM0059422, Full text PDF).

Yongqiang Gao, Yuan Gao, Li Hu, Yu Liang, Li Li, Jianhua Xiao: p38 regulates mRNA stability of cytokines stimulated by Zymosan A. Int J Clin Exp Med 2018;11(2):1105-1114. (Abstract IJCEM0059464, Full text PDF).

Yohei Kawasaki, Teruyuki Sato, Yuko Hiroshima, Hiroshi Nanjo, Maya Suzuki, Yasufumi Omori, Takechiyo Yamada: A subcutaneous follicular dendritic cell sarcoma occurring in the cheek: case report. Int J Clin Exp Med 2018;11(2):1115-1118. (Abstract IJCEM0059491, Full text PDF).

Guozhu Sun, Zhongqiang Lv: Ectopic sphenoid sinus meningioma with huge hyperostosis: a rare case report and review of literature. Int J Clin Exp Med 2018;11(2):1119-1126. (Abstract IJCEM0059550, Full text PDF).

Hua Fan, Xia Liu, Weiwei Zheng, Zehao Zhuang, Chengdang Wang: Bifidobacterium regulates TLR-4 and TLR-9 expressions in diarrhea rat caused by antibiotics. Int J Clin Exp Med 2018;11(2):1127-1132. (Abstract IJCEM0059584, Full text PDF).

Hongbin Deng, Changsheng Ma, Jinghao Duan, Judong Luo, Yong Yin: The study of the correlation between quantitative 18F-FDG PET/CT metabolic parameters and the early treatment response for non-small cell lung cancer with chemoradiotherapy. Int J Clin Exp Med 2018;11(2):1133-1140. (Abstract IJCEM0059841, Full text PDF, Supplementary Data).

Langping Li, Liang Shen, Haibin Wang, Zhijun Lu: Jiaji acupoint injection of salvia miltiorrhiza-extract combined with SNB affect PHN. Int J Clin Exp Med 2018;11(2):1141-1149. (Abstract IJCEM0062340, Full text PDF, Supplementary Data).

Zhongyong Jiang, Dong Mu, Xia Liu, Yi Chen, Xiong Jie: Silencing of the HDAC1 by siRNA inhibits proliferation and invasion of hepatocellular carcinoma cells. Int J Clin Exp Med 2018;11(2):1150-1157. (Abstract IJCEM0062738, Full text PDF).

Xin Xu, Zhihua Yin, Yangwu Ren, Peng Guan, Baosen Zhou: Associations between polymorphisms in p53-related microRNA genes and overall survival of lung cancer in a Chinese non-smoking female population: a prospective cohort study. Int J Clin Exp Med 2018;11(2):1158-1167. (Abstract IJCEM0064313, Full text PDF).

Ying Yang, Juyi Wen, Jingjiao Li, Yuanyuan Zhang, Henghu Fang, Sudong Wu, Tingjun Dong, Panpan Gan, Changlan Cai: Inhibition of laryngeal cancer cell activity by pterostilbene via modulating AKT/mTOR signal pathway and related mechanisms. Int J Clin Exp Med 2018;11(2):1168-1174. (Abstract IJCEM0055465, Full text PDF).

Xuanmin Chen, Sanying Liu, Han Liu, Weiwei Zhou, Aijun Liao: FOXK2 is highly expressed in gastric carcinoma, and facilitates cells proliferation through transcriptional inhibition of CHEK2 and promotes metastasis. Int J Clin Exp Med 2018;11(2):1175-1184. (Abstract IJCEM0059349, Full text PDF).

Minghui Wang, Bin Wang, Xiuhui Wang: Efficacy of volar locking plate fixation for unstable distal radius fractures in elderly patients. Int J Clin Exp Med 2018;11(2):1185-1191. (Abstract IJCEM0042767, Full text PDF).

Zhong-Liang Li, Bao-Shan Hu, Yong-Kang Liu, You-Bing Zheng, Xu He, Yong Li, Li-Gong Lu: Transhepatic arterial chemoembolizations with lobaplatin-eluting microspheres for the treatment of unresectable hepatocellular carcinoma. Int J Clin Exp Med 2018;11(2):1192-1199. (Abstract IJCEM0055798, Full text PDF).

Xiao-Mei Lu, Ling Ma, Yan-Qiu Yu: Lumican overexpression exacerbates LPS induced lung injury in mice. Int J Clin Exp Med 2018;11(2):1200-1207. (Abstract IJCEM0058817, Full text PDF).

Xiling Xiao, Jian Huang, Zhenbing Chen, Xiaoxuan Xia, Shuang Wang, Zhaohui Yang: Effects of computer-assisted wrist/hand training on the improvement of hand function in traumatic hand injuries. Int J Clin Exp Med 2018;11(2):1208-1216. (Abstract IJCEM0058821, Full text PDF).

Danyu Cui, Dingji Zhu, Hao Ren, Jingli Lin, Min Yang: LincRNA-p21 inhibits inflammatory response and angiogenesis through the NF-κB signaling pathway in rats with rheumatoid arthritis. Int J Clin Exp Med 2018;11(2):1217-1225. (Abstract IJCEM0059477, Full text PDF).

Zhen Hu, Xiaoyun Wang, Lei Gong, Yi Zhou, Miao Meng, Hui Feng, Shuan Tang, Zhenyu Zhou: Esophageal tuberculosis presenting as a submucosal tumor. Int J Clin Exp Med 2018;11(2):1226-1232. (Abstract IJCEM0059624, Full text PDF).

Yangming Que, Mengli Gu, Feng Ji, Xinxin Zhou: Effect of lactobacillus on Toll-like receptors expression and bacterial translocation in antibiotic diarrhea rats. Int J Clin Exp Med 2018;11(2):1233-1239. (Abstract IJCEM0059641, Full text PDF).

Suping Hou, Jianguo Wei, Minxia Yang: Giant cellular schwannoma of the kidney with peripheral lymphocytic cuffing: a case report and literature review. Int J Clin Exp Med 2018;11(2):1240-1246. (Abstract IJCEM0059657, Full text PDF).

Xiaomin Zhang, Lianhuan Ma, Hua Dong, Zhimei Lv, Yunqi Liu, Jinxiang Gao, Rong Wang: Effect of HIF-1α, VEGF and MVD expression on angiogenesis in diabetic nephropathy. Int J Clin Exp Med 2018;11(2):1247-1253. (Abstract IJCEM0059769, Full text PDF).

Xiaobo Zhou, Qing Chen, Gangchao Xu, Yongping Chen, Dike Wang, Rui Zhou: Anatomical characteristics of the fascial space during laparoscopic pancreaticoduodenectomy using cadaveric models. Int J Clin Exp Med 2018;11(2):1254-1259. (Abstract IJCEM0059780, Full text PDF, Supplementary Data).

An-Li Zhu, Meng-Po Fan, De-Qiang Liu: Dysfunctional subpathways of osteoarthritis identified through combining lncRNA-mRNA expression profile with pathway topologies. Int J Clin Exp Med 2018;11(2):1260-1269. (Abstract IJCEM0059795, Full text PDF).

Xiaocou Wang, Yong Li, Yaxin Zhao, Husong Li, Zhuqing Yang, Ximou Xu, Qingquan Lian, Ruifeng Zeng: Premedication of atropine benefits sedated screening gastrointestinal endoscopy: a randomized, controlled, double-blinded clinical trial. Int J Clin Exp Med 2018;11(2):1270-1277. (Abstract IJCEM0062071, Full text PDF).

Yi Yang, Hao Liu, Yueming Song, Tao Li: Dislocation and screws pull-out after application of an Isobar TTL dynamic stabilisation system at L2/3 in a patient with a previous posterior fusion from L4 to S1. Int J Clin Exp Med 2018;11(2):1278-1284. (Abstract IJCEM0063093, Full text PDF).

Shihong Li, Liming Zhang, Yajuan Zhang, Ye Gu, Baosen Pang, Yingmin Ma: Renal impairment in patients with chronic obstructive pulmonary disease: a retrospective observational study. Int J Clin Exp Med 2018;11(2):1285-1290. (Abstract IJCEM0063920, Full text PDF).

Xiuli Xiao, Minghui Tang, Bin Li: Treatment of psoriasis by compound glycyrrhizin injection and its effects on peripheral blood Th17 cell proportion and IL-22 concentration. Int J Clin Exp Med 2018;11(2):1291-1297. (Abstract IJCEM0069329, Full text PDF).

Yi’an Lu, Haijun Xiao, Jiping Xu, Feng Xue: Decreased MACC1 expression in osteosarcoma cells reverses the decline of dendritic cells activation and the cytotoxicity. Int J Clin Exp Med 2018;11(2):1298-1304. (Abstract IJCEM0069510, Full text PDF).

Yinghao Su, Xiangyan Yu, Limei Geng, Kuiguo Su, Yongying Guo, Yannageng, Yunlei Ma: Oral administration versus iontophoresis of Sang-Su decoction (a formula for dispersing lung to calm panting and resolve phlegm and for dredging collateral) in the treatment of acute bronchial asthma: a comparative study on their efficacy and impacts on the prognosis. Int J Clin Exp Med 2018;11(2):1305-1311. (Abstract IJCEM0069541, Full text PDF).

Feng Ding, Kai Li, Zhongzhong Peng, Yanli Zhang, Lishenquan Cai: Sensitization of nedaplatin added to three-dimensional conformal radiotherapy in advanced esophageal cancer. Int J Clin Exp Med 2018;11(2):1312-1317. (Abstract IJCEM0069853, Full text PDF).

Minjun Wu, Wanling Jin, Si Chen, Wenjiao Li: Maternal and perinatal outcomes among low risk women giving birth in water: a retrospective study in a maternity & infant health hospital over 7 years. Int J Clin Exp Med 2018;11(2):1318-1323. (Abstract IJCEM0069963, Full text PDF).

Qiang Lu, Yuanwei Li, Zhuo Li, Zhi Liao, Jia Chen, Yili Teng, Wanrui Wu, Zhe Liu: miR-202 promoted cell proliferation of prostate cancer by targeting SOX7. Int J Clin Exp Med 2018;11(2):1324-1330. (Abstract IJCEM0070028, Full text PDF).

Zongjun Yu, Cuizhen Chen, Yan Ma: Correlations of IL6R gene polymorphism with pediatric asthma susceptibility. Int J Clin Exp Med 2018;11(2):1331-1336. (Abstract IJCEM0070673, Full text PDF).

Li Wang, Yueyuan Gan, Hui Sun, Xu Huang: Case analysis of triangular bracket from autogenous nasal septal and auricular cartilage for the correction of short nose. Int J Clin Exp Med 2018;11(2):1337-1342. (Abstract IJCEM0070763, Full text PDF).

Xinhui Wu, Zhenjie Hu, Yanling Yin, Yong Li, Guijun Zhu, Bin Yu: Changes of endothelial glycocalyx and effect of fluid resuscitation combined with norepinephrine on endothelial glycocalyx in early septic shock. Int J Clin Exp Med 2018;11(2):1343-1351. (Abstract IJCEM0070849, Full text PDF).

Lian Liu, Jinguo Zhang, Xiqing Wei: Effects of combined MCA and G-CSF treatment on myocardial fibrosis and apoptosis gene expression in rats with diastolic heart failure. Int J Clin Exp Med 2018;11(2):1352-1361. (Abstract IJCEM0059616, Full text PDF).

Zhenzhen Zhao, Xiaobing Deng, Liang Peng, Xiangru Kong, Jun Zhang, Changchun Li, Linya Lv, Chao Yang, Shan Wang: Management of retroperitoneal teratoma in infants younger than one-year-old. Int J Clin Exp Med 2018;11(2):1362-1366. (Abstract IJCEM0049294, Full text PDF).

Xiaojiao Chen, Hualing Zhao, Zhe Wang, Min Zhang, Xiangyu Shang, Song Lu, Chunhui Li, Yiming Wang, Shuohua Chen, Shouling Wu, Xinchun Yang, Hang Yin: Correlation between 24-hour ambulatory systolic blood pressure and brachial-ankle pulse wave velocity: higher correlation 24-h with baPWV. Int J Clin Exp Med 2018;11(2):1367-1375. (Abstract IJCEM0058621, Full text PDF).

Li-Bin Nan, Xiao-Tao Yin, Fang-Long Li, Zhi-Qiang Shao, Yong Xu, Gang Guo, Jie Tang, Jiang-Ping Gao, Xu Zhang: Age-specific reference range of prostate-specific antigen in a population-based single-center study in the north of China. Int J Clin Exp Med 2018;11(2):1376-1382. (Abstract IJCEM0064678, Full text PDF).
IJCEM Copyright © 2008-All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711