IJCEM Copyright © 2008-All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711
Volume 6, Number 9:727-850;2013
International Journal of Clinical and Experimental Medicine


Sergio Olate, Henrique Duque Netto, Jaime Rodriguez-Chessa, Juan Pablo Alister, Jose de Albergaria-
Barbosa, Márcio de Moraes:
Mandible condylar hyperplasia: a review of diagnosis and treatment protocol.
Int J Clin Exp Med 2013;6(9):727-737. (
Abstract, full text, PDF).

Hong Liu, Jian-Xue Li: Non-surgical treatment of an Angle Class III malocclusion in adults. Int J Clin Exp Med
2013;6(9):738-746. (
Abstract, full text, PDF).

Sanping Xu, Xueming Wan, Xiaolan Zheng, Yali Zhou, Zhiqiang Song, Minghu Cheng, Yiqi Du, Xiaohua   
Hou:
Symptom improvement after helicobacter pylori eradication in patients with functional dyspepsia-A
multicenter, randomized, prospective cohort study. Int J Clin Exp Med 2013;6(9):747-756. (
Abstract, full text,
PDF
).

Chuan Shao, Zhen-Yu Qi, Guo-Zhen Hui, Zhong Wang: Personal hair dyes use and risk of glioma: a meta-
analysis. Int J Clin Exp Med 2013;6(9):757-765. (
Abstract, full text, PDF).

Marco Cicciù, Giada Matacena, Fabrizio Signorino, Alessandro Brugaletta, Alessandra Cicciù, Ennio
Bramanti:
Relationship between oral health and its impact on the quality life of Alzheimer’s disease patients:
a supportive care trial. Int J Clin Exp Med 2013;6(9):766-772. (
Abstract, full text, PDF).

Poopak Farnia, Mojgan Bandehpour, Jalaledin Ghanavi, Bahram Kazemi: Cloning and expression of
soluble vascular endothelial growth factors receptor-1 (sFlt-1) fragments in CHO-K1. Int J Clin Exp Med 2013;
6(9):773-778. (
Abstract, full text, PDF).

Sheng-Fang Chen, Chun-Li Cui, Ping Wu, Nan-Zi Xie: Relationship of serum homocysteine level with
nutritional status and HbA1c level in elderly inpatients. Int J Clin Exp Med 2013;6(9):779-784. (
Abstract, full
text, PDF).

Sen Qiao, Qing Ye, Yue Dou, Mingzi Li, Yuhong Kou, Dawei Qian, Mingcheng Li, Gang Wang: Analysis for
hypertension and related risk factors of physical examination population. Int J Clin Exp Med 2013;6(9):785-
793. (
Abstract, full text, PDF).

Arif Aslaner, Omer Gunal, Hamdi Taner Turgut, Erdal Celik, Umran Yildirim, Rojbin Karakoyun Demirci,
Umut Riza Gunduz, Hasan Calis, Sami Dogan:
Effect of melatonin on kidney cold ischemic preservation
injury. Int J Clin Exp Med 2013;6(9):794-798. (
Abstract, full text, PDF).

Zeya Shi, Siyuan Tang, Yuxiang Chen, Jinxu Yang, Bo Jiang, Xiaoming Liu, Xu Zhou, Xiaoji Pan, Juan  
Yang, Jinshu Wu, Hongjuan Hu, Binbin Ji, Xiaolin Lin, Sanmei Chen, Juan Zhang:
Prevalence of stress
hyperglycemia among hepatopancreatobiliary postoperative patients. Int J Clin Exp Med 2013;6(9):799-803.
(
Abstract, full text, PDF).

Mustafa Ozsahin, Ibak Gonen, Fatih Ermis, Murat Oktay, Fahri Halit Besir, Ali Kutlucan, Ahmet Sahin,
Safinaz Ataoglu:
The prevalence of fibromyalgia among patients with hepatitis B virus infection. Int J Clin Exp
Med 2013;6(9):804-808. (
Abstract, full text, PDF).

Semih Degerli, Baran Acar, Mehmet Sahap, Eyup Horasanlı: Effect of laryngoscopy on middle ear pressure
during anaesthesia induction. Int J Clin Exp Med 2013;6(9):809-813. (
Abstract, full text, PDF).

Liang Ge, Rui Feng, Xiaolong Zhang, Bing Sun, Shixin Gu, Qiwu Xu, Gang Lu, Lei Huang:
Multidisciplinary management of multiple spinal dural arteriovenous fistulae. Int J Clin Exp Med 2013;6(9):
814-821. (
Abstract, full text, PDF).

Jian-Xin Xia, Xian-Hua Jin, Yan Mou, Xue Li, Kai Yu, Wen-Jing Zhu, Fu-Qiu Li: Combined treatment for
cutaneous Rosai-Dorfman disease: a report of 2 cases. Int J Clin Exp Med 2013;6(9):822-827. (
Abstract, full
text, PDF).

Dingwei Chen, Jiafei Yan, Yiping Mou: Metachronous pancreatic head ductal carcinoma three years after
resection of gallbladder cancer. Int J Clin Exp Med 2013;6(9):828-831. (
Abstract, full text, PDF).

Wei Li, Bin Yang, Jian-Ping Che, Yang Yan, Min Liu, Qian-Yu Li, Yuan-Yuan Zhang, Jun-Hua Zheng:
Diagnosis and treatment of extra-adrenal pheochromocytoma of urinary bladder: case report and literature
review. Int J Clin Exp Med 2013;6(9):832-839. (
Abstract, full text, PDF).

Sergio Olate, Adriano Assis, Simei Freire, Márcio de Moraes, Jose Ricardo de Albergaria-Barbosa:   
Facial and cervical emphysema after oral surgery: a rare case. Int J Clin Exp Med 2013;6(9):840-844.
(
Abstract, full text, PDF).

Zheng Wu, Wan-Li Wang, Ying Zhu, Ji-Wen Cheng, Jian Dong, Mu-Xing Li, Liang Yu, Yi Lv, Bo Wang:
Diagnosis and treatment of hepatic tuberculosis: report of five cases and review of literature. Int J Clin Exp
Med 2013;6(9):845-850. (
Abstract, full text, PDF).