IJCEM Copyright © 2008-All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711
Volume 8, Number 1:1-1560;2015
International Journal of Clinical and Experimental Medicine


Fang Xia, Guanghua Liu, Yifu Shi, Yan Zhang: Impact of microalbuminuria on incident coronary heart disease, cardiovascular and all-cause mortality: a meta-analysis of prospective studies. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):1-9. (Full text, PDF).

Yin-Juan Zhang, Bo Gao, Xi-Wen Liu: Topical and effective hemostatic medicines in the battlefield. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):10-19. (Full text, PDF).

Dong-Wei Xu, Xi-Dai Long, Qiang Xia: A review of life quality in living donors after liver transplantation. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):20-26. (Full text, PDF).

Xin-Wei Liu, Ying Zi, Liang-Bi Xiang, Yu Wang: Total hip arthroplasty: areview of advances, advantages and limitations. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):27-36. (Full text, PDF).

Xin-Wei Liu, Ying Zi, Liang-Bi Xiang, Tian-Yu Han: Periosteal osteosarcoma: a review of clinical evidence. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):37-44. (Full text, PDF).

Farise Yilmaz, Gungor Tastekin: Sensitivity of 18F-FDG PET in evaluation of solitary pulmonary nodules. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):45-51. (Full text, PDF).

Yang Xiao, Su Zhao, Yi Hu, Xiaowu Shi, Li Tan: Advances and applications of bronchoscopic lung volume reduction. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):52-57. (Full text, PDF).

Yahong Wang, Ziying Lin, Haili Huang, Huijuan He, Lawei Yang, Ting Chen, Teng Yang, Nina Ren, Yun Jiang, Wenya Xu, David W Kamp, Tie Liu, Gang Liu: AMPK is required for PM2.5-induced autophagy in human lung epithelial A549 cells. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):58-72. (Full text, PDF).

Ying-Chao Wu, Dong Zheng, Jin-Jie Sun, Zhi-Kang Zou, Zhong-Li Ma: Meta-analysis of studies on breast cancer risk and diet in Chinese women. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):73-85. (Full text, PDF).

Zheng Yang, Xiao-Qing Ye, Yu-Zhen Zhu, Zhou Liu, Ying Zou, Ying Deng, Can-Can Guo, Sushil Kumar Garg, Jin-Shan Feng: Short-term effect and adverse events of adalimumab versus placebo in inducing remission for moderate-to-severe ulcerative colitis: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):86-93. (Full text, PDF).

Xufei Duan, Guogang Ye, Hongqiang Bian, Jun Yang, Kai Zheng, Chong Liang, Xuan Sun, Xueqiang Yan, Hu Yang, Xin Wang, Jingwei Ma: Laparoscopic vs. laparoscopically assisted management of Meckel’s diverticulum in children. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):94-100. (Full text, PDF).

Yi Wang, Liangyu Lu, Zhe Lu, Lei Xiao, Yifan Kang, Zimin Wang: Arthroscopic transtendinous repair of articular-sided pasta (partial articular supraspinatus tendon avulsion) injury. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):101-107. (Full text, PDF).

Qiansong He, Shaoxia Wang, Xiaolei Liu, Hong Guo, Hongyun Yang, Li Zhang, Pengwei Zhuang, Yanjun Zhang, Zhengliang Ye, Limin Hu: Salvianolate lyophilized injection promotes post-stroke functional recovery via the activation of VEGF and BDNF-TrkB-CREB signaling pathway in T1DM-MCAO rats. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):108-122. (Full text, PDF).

Chang Liu, Xiao-Rong Xu, Hui-Xiong Xu, Zhan-Ju Liu, Yi-Feng Zhang, Li-Ping Sun, Jun-Mei Xu, Lin-Na Liu, Le-Hang Guo, Xiao-Wan Bo: Conventional ultrasound and contrast-enhanced ultrasound in evaluating the severity of Crohn’s disease. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):123-134. (Full text, PDF).

Oscar Decco, Andrea Cura, Víctor Beltrán, María Lezcano, Wilfried Engelke: Bone augmentation in rabbit tibia using microfixed cobalt-chromium membranes with whole blood, tricalcium phosphate and bone marrow cells. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):135-144. (Full text, PDF).

Ai-Qin Gu, Wei-Ming Wang, Wen-Yi Chen, Chun-Lei Shi, Jian-Hong Lu, Jun-Qing Han: XRCC1 genetic polymorphisms and sensitivity to platinum-based drugs in non-small cell lung cancer: an update meta-analysis based on 4708 subjects. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):145-154. (Full text, PDF).

Xiang-Hui Meng, Shi-Yu Feng, Xiao-Lei Chen, Chong Li, Jiashu Zhang, Tao Zhou, Jinli Jiang, Fuyu Wang, Xiaodong Ma, Bo Bu, Xin-Guang Yu: Minimally invasive image-guided keyhole aspiration of cerebral abscesses. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):155-163. (Full text, PDF).

Jianqiu Chen, Qi Zhou, Chunsheng Zhu, Minhui Zhu, Yongsheng Tian, Guojun Li, Xiaofeng Tao, Hongliang Zheng: Functional characterization of OPN in human laryngeal squamous cell carcinoma and its xenograft model in nude mice. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):164-172. (Full text, PDF).

Jing Yang, Xing Pan, Hongren Wang, Lizhen Gao, Jie Zhu, Yongjun Zhou, Wanyi Li, Mingyuan Li, Baoning Wang: A study of high cell density cultivation process of recombinant Helicobacter pylori multi-epitope vaccine engineering bacteria. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):173-180. (Full text, PDF).

Junwei Li, Xu Gao, Guanghui Yang, Yanru Zhang: Using acetabular fossa as a guide for anticipated inclination of uncemented cup in total hip replacement. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):181-187. (Full text, PDF).

Hua He, Zhi-Hong Zhao, Fu-Sheng Han, Xi-Fu Wang, Yu-Jie Zeng: Activation of protein kinase C ε enhanced movement ability and paracrine function of rat bone marrow mesenchymal stem cells partly at least independent of SDF-1/CXCR4 axis and PI3K/AKT pathway. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):188-202. (Full text, PDF).

Jianhua Feng, Qiang Wang, Guangwei Li, Xiangjian Zeng, Shihang Kuang, Xiaohua Li, Youwei Yue: TET1-mediated different transcriptional regulation in prostate cancer. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):203-211. (Full text, PDF).

Xin Chen, Yingbo Kang, Liqing Wang, Lin Lin, Zhe Zhu, Rui Chen: Extrafine HFA-beclomethasone dipropionate versus budesonide for asthma: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):212-221. (Full text, PDF).

Yi Yang, Gele Jin, Xin Cao, Peng Wang, Xinming Yang, Jiang Wu: In vitro evaluation of rhBMP-2-induced expression of VEGF in human adipose-derived stromal cells. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):222-230. (Full text, PDF).

Yang-Qi Liu, Zhi-Gang Huang, Ge-Nan Li, Jin-Lin Du, Yang-Ping Ou, Xiang-Ning Zhang, Ting-Ting Chen, Qi-Lian Liang: Effects of α-enolase (ENO1) over-expression on malignant biological behaviors of AGS cells. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):231-239. (Full text, PDF).

Xiang-Min Shi, Hong-Tao Yuan, Hong-Yang Guo, Jian-Ping Guo, Zhao-Liang Shan, Yu-Tang Wang: Electrophysiological characteristics of paroxysmal atrial fibrillation originating from superior vena cava: a clinical analysis of 30 cases. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):240-248. (Full text, PDF).

Juan Sun, Huang Yan, Najina Wugeti, Yujun Guo, Ling Zhang, Mei Ma, Xingui Guo, Changan Jiao, Wenli Xu, Tianqi Li: Microelectrode array measurement of potassium ion channel remodeling on the field action potential duration in rapid atrial pacing rabbits model. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):249-256. (Full text, PDF).

Hua-Wei Yang, Mao-Han Lin, Yuan-Zhi Xu, Guang-Wei Shang, Rao-Rao Wang, Kai Chen: Osteogenesis of bone marrow mesenchymal stem cells on strontium-substituted nano-hydroxyapatite coated roughened titanium surfaces. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):257-264. (Full text, PDF).

Zifei Zhou, Quanchi Chen, Dongqing Zuo, Hongsheng Wang, Yingqi Hua, Zhengdong Cai: ABCB1 (rs1128503) polymorphism and response to chemotherapy in patients with malignant tumors-evidences from a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):265-272. (Full text, PDF).

Xiuhong Cao, Xiang Zhao, Jin Xu, Zhengmei Liu, Quan Li: Ultrasound-guided technology versus neurostimulation for sciatic nerver block: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):273-280. (Full text, PDF).

Roberto Grigolato, Natalia Pizzi, Maria C Brotto, Giovanni Corrocher, Giovanna Desando, Brunella Grigolo: Magnesium-enriched hydroxyapatite as bone filler in an ameloblastoma mandibular defect. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):281-288. (Full text, PDF).

Xiaohai Cui, Peng Lei, Shiqi Liu, Xuemin Liu, Zheng Wu, Yi Lv: A sutureless method for digestive tract reconstruction during pancreaticoduodenectomy in a dog model. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):289-296. (Full text, PDF).

Xinhua Wu, Huanbo Liu: Obstructive sleep apnea/hypopnea syndrome increases glaucoma risk: evidence from a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):297-303. (Full text, PDF).

Ethem Unal, Suleyman Atalay, Kerem Huseyin Tolan, Sema Yuksekdag, Pembegul Gunes, Gurhan Bas, Kemal Memisoglu: Biliopancreatic duct injection of ethanol as an experimental model of acute and chronic pancreatitis in rats. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):304-310. (Full text, PDF).

Xiangfan Liu, Xiao Zhang, Ying Chen, Xiyi Yang, Yi Xing, Lijun Ma: Association of three common BARD1 variants with cancer susceptibility: a system review and meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):311-321. (Full text, PDF).

Wenjin Ding, Jiangao Fan, Jianjun Qin: Association between nonalcoholic fatty liver disease and colorectal adenoma: a systematic review and meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):322-333. (Full text, PDF).

Yingqian Lv, Zixin Yang, Li Zhao, Shan Zhao, Jinzhu Han, Likang Zheng: The efficacy and safety of adding bevacizumab to cetuximab- or panitumumab-based therapy in the treatment of patients with metastatic colorectal cancer (mCRC): a meta-analysis from randomized control trials. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):334-345. (Full text, PDF).

Man Feng, Chang Feng, Zhigang Yu, Qinye Fu, Zhongbing Ma, Feng Wang, Fei Wang, Lixiang Yu: Histopathological alterations during breast carcinogenesis in a rat model induced by 7,12-Dimethylbenz (a) anthracene and estrogen-progestogen combinations. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):346-357. (Full text, PDF).

Jing Sun, Huijing Zhang, Lin Guan, Huan Zhou, Mingjun Sun: Alpha-lipoic acid attenuates trinitrobenzene sulfonic acid-induced ulcerative colitis in mice. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):358-367. (Full text, PDF).

Shu-Qing Jin, Xi-Bing Ding, Yao Tong, Hao Ren, Zhi-Xia Chen, Xin Wang, Quan Li: Effect of saphenous nerve block for postoperative pain on knee surgery: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):368-376. (Full text, PDF).

Zeyuan Lei, Ting Liu, Xiang Li, Xiaoxia Xu, Dongli Fan: Contribution of glutathione S-transferase gene polymorphisms to development of skin cancer. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):377-386. (Full text, PDF).

Guoqiang Gu, Ying Zhang, Rui Lu, Wei Cui: Additional furosemide treatment beyond saline hydration for the prevention of contrast-induced nephropathy: a meta-analysis of randomized controlled trials. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):387-394. (Full text, PDF).

Wei Geng, Gaoyi Wu, Fei Huang, Yong Zhu, Jia Nie, Yuhong He, Lei Chen: Sleep deprivation induces abnormal bone metabolism in temporomandibular joint. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):395-403. (Full text, PDF).

Zhi-Gang Yao, Xiao-Li Sun, Peng Li, Hong-Lei Liu, Hai-Long Wu, Zhi-Qiang Xi, Zhong-Hui Zheng: Neural stem cells transplantation alleviate the hyperalgesia of spinal cord injured (SCI) associated with down-regulation of BDNF. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):404-412. (Full text, PDF).

Yabing Dong, Yong Zhu, Chuan Ma, Huaqiang Zhao: Steroid-antivirals treatment versus steroids alone for the treatment of Bell’s palsy: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):413-421. (Full text, PDF).

Zesheng Peng, Daofeng Tian, Qianxue Chen, Shenqi Zhang, Baohui Liu, Baowei Ji: Telomerase reverse transcriptase (TERT) rs2736100 polymorphism contributes to increased risk of glioma: evidence from a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):422-430. (Full text, PDF).

Ping Kong, Benshu Zhang, Ping Lei, Xiaodong Kong, Shishuang Zhang, Dai Li, Yun Zhang: Neuroprotection of MAO-B inhibitor and dopamine agonist in Parkinson disease. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):431-439. (Full text, PDF).

Yan Liu, Hao Zhang, Ke Zhang, Jun Liu, Liuchan Zhou, Xiangping Liao, Jianzhao Cheng, Xiaohua Deng, Zhiming Xia: Metabolic status and personality affect the prognosis of patients with continuous ambulatory peritoneal dialysis. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):440-447. (Full text, PDF).

Yugang Liu, Hongyan Wu, Yanpeng Zhu, Yunshu Gao: Genetic association between leptin-2548G/A polymorphism and risk of cancer: a meta analysis. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):448-455. (Full text, PDF).

Jun Sun, Keman Liao, Xuechao Wu, Jin Huang, Shuai Zhang, Xiaojie Lu: Serum microRNA-128 as a biomarker for diagnosis of glioma. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):456-463. (Full text, PDF).

Wen-Xin Wang, Zheng-Hui Sun, Han-Men Chen, Bai-Nan Xu, Fu-Yu Wang: Role and mechanism of Sophoridine on proliferation inhibition in human glioma U87MG cell line. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):464-471. (Full text, PDF).

Hong-Wei Chen, Chang-Qing Chen, Xian-Hong Yi: Posterior tibial plateau fracture: a new treatment-oriented classification and surgical management. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):472-479. (Full text, PDF).

Zhenfeng Hao, Jishi Yang, Chenghai Wang, Yaoyao Li, Yu Zhang, Xiaoyun Dong, Liulin Zhou, Jing Liu, Yanqing Zhang, Jing Qian: MicroRNA-7 inhibits metastasis and invasion through targeting focal adhesion kinase in cervical cancer. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):480-487. (Full text, PDF).

Dan Shan, Konglong Shen, Jing Zhu, Mei Feng, Yanqiu Wu, Chun Wan, Yongchun Shen, Liangzhi Xu: The polymorphism (Gln261Arg) of 12-lipoxygenase and cancer risk: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):488-495. (Full text, PDF).

Guorong Lv, Yanru Li, Zhenhua Wang, Huitong Lin: Hypoxia stimulates the proliferation of neonatal rat vascular smooth muscle cells through activation of hypoxia-inducible factor-1α. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):496-503. (Full text, PDF).

Hua Zhang, Yan Shen, Wei Wang, Huanmin Gao: Rat model of focal cerebral ischemia in the dominant hemisphere. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):504-511. (Full text, PDF).

Yun Jin, Lemin Wang, Qianglin Duan, Zhu Gong, Fan Yang, Yanli Song: Differential expression of 5-HT-related genes in symptomatic pulmonary embolism patients. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):512-518. (Full text, PDF).

Hujun Wang, Weicheng Gao, Menglong Kong, Nan Li, Shaolin Ma: Preliminary study of the effect of abnormal savda munziq on TGF-β1 and Smad7 expression in hypertrophic scar fibroblasts. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):519-525. (Full text, PDF).

Daying Zhang, Yong Zhang, Zhijian Wang, Xuexue Zhang, Mulan Sheng: Target radiofrequency combined with collagenase chemonucleolysis in the treatment of lumbar intervertebral disc herniation. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):526-532. (Full text, PDF).

Gang Li, Bing Cai, Hualin Song, Zhi Yang: Clinical and radiological character of eosinophilic cystitis. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):533-539. (Full text, PDF).

Mei Wu, Guangrui Shao, Feixue Zhang, Zhengmin Ruan, Ping Xu, Hongyu Ding: Estimation of fetal weight by ultrasonic examination. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):540-545. (Full text, PDF).

Jing Chen, Xiaoxia Liu, Haiyan Jiao, Liang Peng, Zhenghao Huo, Wenjun Yang, Qin Shen, Tao Li, Qilun Liu: Prognostic and clinical significance of STAT3 and MMP9 in patients with gastric cancer: a meta-analysis of a Chinese cohort. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):546-557. (Full text, PDF).

Xinghong Zhao, Yuetian Zhang, Xu Song, Zhongqiong Yin, Renyong Jia, Xingfang Zhao, Xin Lai, Guangxi Wang, Xiaoxia Liang, Changliang He, Lizi Yin, Cheng Lv, Ling Zhao, Gang Shu, Gang Ye, Fei Shi: Effect of Chuanminshen violaceum polysaccharides and its sulfated derivatives on immunosuppression induced by cyclophosphamide in mice. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):558-568. (Full text, PDF).

Zhengliang Li, Qingfeng Zhu, Zuojun Geng, Zhenhu Song, Lixin Wang, Ya Wang: Study of functional connectivity in patients with sensorineural hearing loss by using resting-state fMRI. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):569-578. (Full text, PDF).

Bin Deng, Fang Fang, Tianlu Yang, Zaixin Yu, Bin Zhang, Xiumei Xie: Ghrelin inhibits AngII -induced expression of TNF-α, IL-8, MCP-1 in human umbilical vein endothelial cells. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):579-588. (Full text, PDF).

Jiazhi Gao, Lei Wang, Jianhua Zhu: Influence of bsmІ polymorphism in vitamin D receptor gene on the risk of fracture in caucasian populations: a meta analysis. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):589-597. (Full text, PDF).

Hongyu Zhang, Yujun Zhang, Fengxi Ma, Ping Bie, Lianhua Bai: Orthotopic transplantation of decellularized liver scaffold in mice. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):598-606. (Full text, PDF).

Yiping Wei, Liru Chen, Yiming Wang, Dongliang Yu, Jinhua Peng, Jianjun Xu: Proposed management protocol for ingested esophageal foreign body and aortoesophageal fistula: a single-center experience. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):607-615. (Full text, PDF).

Yu-Wen Cao, Yu-Cong Li, Guo-Xing Wan, Xiao-Ming Du, Feng Li: Clinicopathological and prognostic role of SIRT1 in breast cancer patients: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):616-624. (Full text, PDF).

Hao Huang, Heng Wang, Jinxian Yuan, Xuling Wu, Yunyi Huang, Xin Zhou, Yangmei Chen: Protein expression of phospho-lim kinase-1 in patients and an experimental rat model with intractable temporal lobe epilepsy. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):625-633. (Full text, PDF).

Ju Zhang, Lun-Shan Wang, Shu-Lai Ye, Peng Luo, Bao-Long Wang: Blockage of tropomyosin receptor kinase a (TrkA) enhances chemo-sensitivity in breast cancer cells and inhibits metastasis in vivo. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):634-641. (Full text, PDF).

Ye Miao, Hui Chen, Min Li: MiR-19a overexpression contributes to heart failure through targeting ADRB1. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):642-649. (Full text, PDF).

Lijie Wang, Fangfang Jing, Dan Su, Tingting Zhang, Bo Yang, Shunchang Jiao, Yi Hu, Li Bai: Association between CTLA-4 rs231775 polymorphism and risk of colorectal cancer: a meta analysis. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):650-657. (Full text, PDF).

Zhongwen Zhang, Ju Liu, Huanjun Wang, Hongxia Wu, Xuanmei Wu, Jianjun Dong, Lin Liao: Association between chemokine receptor 5 (CCR5) delta32 gene variant and atherosclerosis: a meta-analysis of 13 studies. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):658-665. (Full text, PDF).

Mingxing Huang, Yusheng Jie, Hong Shi, Xinhua Li, Xiangyong Li, Yuankai Wu, Guoli Lin, Yutian Chong: Comparison of the efficacy of tenofovir disoproxil fumarate and entecavir for initial treatment of patient with chronic hepatitis B in China. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):666-673. (Full text, PDF).

Yue He, Lin Lin, Jiaqi Cao, Xudong Mao, Yi Qu, Beili Xi: Up-regulated miR-93 contributes to coronary atherosclerosis pathogenesis through targeting ABCA1. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):674-681. (Full text, PDF).

Jingwu Li, Jianzhong Cui, Jinghua Zhang, Yuanting Liu, Longcai Han, Chunliang Jia, Jingyu Deng, Han Liang: PIAS3, an inhibitor of STAT3, has intensively negative association with the survival of gastric cancer. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):682-689. (Full text, PDF).

Shujun Pei, Feng Zhao, Junle Liu, Qiang Fu, Peizhong Shang: Association between regulator of telomere elongation helicase 1 polymorphism and susceptibility to glioma. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):690-697. (Full text, PDF).

Hai-Tao Xiao, Lei Wang, Bin Yu: Superparamagnetic iron oxide promotes osteogenic differentiation of rat adipose-derived stem cells. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):698-705. (Full text, PDF).

Jianhua Hu, Hongjian Li, Guanhao Chi, Zhao Yang, Yi Zhao, Wei Liu, Chao Zhang: IL-1RA gene-transfected bone marrow-derived mesenchymal stem cells in APA microcapsules could alleviate rheumatoid arthritis. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):706-713. (
Full text, PDF).

Ting-Qing Gan, Rui-Xue Tang, Rong-Quan He, Yi-Wu Dang, You Xie, Gang Chen: Upregulated MiR-1269 in hepatocellular carcinoma and its clinical significance. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):714-721. (Full text, PDF).

Eyyup Sabri Seyhanli, Ugur Lok, Umut Gulacti, Hasan Buyukaslan, Metin Atescelik, Mustafa Yildiz, Mehmet Ruhi Onur, Mehmet Cagri Goktekin, Suleyman Aydın: Assessment of serum and urine ghrelin levels in patients with acute stroke. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):722-729. (Full text, PDF).

Ping Hua, Jialiang Liu, Jun Tao, Jianyang Liu, Yanqi Yang, Songran Yang: Erysipelothrix rhusiopathiae-induced aortic valve endocarditis: case report and literature review. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):730-736. (Full text, PDF).

Yimei Liu, Xiaohua Xu, Hongbo Dou, Ying Hua, Jinwen Xu, Xu Hui: Apolipoprotein E knockout induced inflammatory responses related to microglia in neonatal mice brain via astrocytes. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):737-743. (Full text, PDF).

Er-Ping Xi, Jian Zhu, Shui-Bo Zhu, Yu Zhang, Gui-Hua Xu: Feasibility study on the application of fenestrated stent grafts in canine aortic arches. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):744-750. (Full text, PDF).

Ying Peng, Xingshun Qi, Junna Dai, Hongyu Li, Xiaozhong Guo: Child-Pugh versus MELD score for predicting the in-hospital mortality of acute upper gastrointestinal bleeding in liver cirrhosis. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):751-757. (Full text, PDF).

Zhenshuang Du, Shaoliang Dong, Pingdong Lin, Shulan Chen, Shanshan Wu, Shaobo Zhang, Hongyu Liu, Qian He, Weibing Zhuang, Chenghua Zhang: Warm ischemia may damage peribiliary vascular plexus during DCD liver transplantation. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):758-763. (Full text, PDF).

Xiao-Hong Li, Xiao-Yan Hou, Rong Chen: The roles of vitamin B12 and vitamin D in children with intractable epilepsy. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):764-769. (Full text, PDF).

Kewei Jiang, Yi Zhu, Gang Zhou, Yingjiang Ye, Qiwei Xie, Xiaodong Yang, Shan Wang: Safe distance between electrotome and recurrent laryngeal nerve: an experimental canine model. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):770-775. (Full text, PDF).

Qiangfu Hu, Dan Zhou, Xiaopei Li, Nan Yang, Peilei Guo, Dengfei Xu, Xia Li: Renoprotective effects of propofol on the expression of iNOS protein in rats with ischemia reperfusion injury. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):776-780. (Full text, PDF).

Lina Hou, Fei Li, Yuanyuan Wang, Zejin Ou, Dingli Xu, Wanlong Tan, Meng Dai: Association between dietary patterns and coronary heart disease: a meta-analysis of prospective cohort studies. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):781-790. (Full text, PDF).

Yongchao Lu, Mingfeng Cao, Kejian Gao, Jinjiao Jiang, Xuewen Shi: The role of O6-methylguanine-DNA methyltransferase polymorphisms in colorectal cancer susceptibility: a meta analysis. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):791-799. (Full text, PDF).

Yong Tang, Ya-Chen Zhang, Yu Chen, Yin Xiang: Efficacy and safety of cangrelor for patients with coronary artery disease: a meta-analysis of four randomized trials. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):800-808. (Full text, PDF).

Xianzhen Zhang, Suiqin Chen, Meili Cheng, Fangli Cao, Yufeng Cheng: The expression and correlation of SIRT1 and Phospho-SIRT1 in colorectal cancer. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):809-817. (Full text, PDF).

Mengyao Ji, Jun Wang, Lei Yuan, Yunting Zhang, Jixiang Zhang, Weiguo Dong, Xiulan Peng: MICA polymorphisms and cancer risk: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):818-826. (Full text, PDF).

Tao Wu, Wei Chen, Qi Zhang, Xu Li, Hong-Zhi Lv, Guang Yang, Ying-Ze Zhang: Therapeutic effects of minimally invasive adjustable and locking compression plate for unstable pelvic fractures via posterior approach. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):827-835. (Full text, PDF).

Wenyan Gai, Junwei Wang, Juan Wang, Zhigang Cui, Zhina Qu, Jinghua Cui, Xiaoli Du, Xiumei Huang, Jianmei Zhao: Molecular classification and drug resistance analysis of Escherichia coli isolated from poultry in China. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):836-844. (Full text, PDF).

Yingmin Lu, Shuxin Hou, Damin Huang, Xiaohan Luo, Jinchun Zhang, Jian Chen, Weiping Xu: Expression profile analysis of circulating microRNAs and their effects on ion channels in Chinese atrial fibrillation patients. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):845-853. (Full text, PDF).

Zhe Shen, Wei-Ping Ma, Xiao-Na Shao, Chao-Hui Yu, Juan Du, Zun Xiang, Gan-Hua Guo, Hong Zhang, You-Ming Li, Min Yue: A new model for the discrimination between ulcerative colitis and Crohn’s disease. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):854-861. (Full text, PDF).

Liming Wang, Yang Liu, Shun Xu: Prognostic factors for surgically managed patients with stage II non-small cell lung cancer. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):862-868. (Full text, PDF).

Wei-Jie Zhang, Gui-Fang Xu, Zhi-Qiang Tian, Guog-Zhong Wu, Hao Wang, Wen-Xian Guan: Surgical approach does not influence the outcome of incidental gallbladder carcinoma. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):869-875. (Full text, PDF).

Feryal Karaca, Cigdem Usul Afsar, Meral Gunaldi, Erkut Erkurt, Vehbi Ercolak, Yasar Sertdemir, Semra Paydas: Alterations of ghrelin with weights and correlation among ghrelin, cytokine and survival in patients receiving chemoradiotherapy for gastrointestinal cancers. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):876-882. (Full text, PDF).

Hua Bai, Hui Liu, Juan Wang, Guohui Ling, Yifei Huang: A common genetic variant as an effect modifier for primary angle closure glaucoma. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):883-889. (Full text, PDF).

Tu Hu, Qingcheng Yang, Jing Xu, Zhichang Zhang, Nengbin He, Yuzhen Du: Role of β-isomerized C-terminal telopeptides (β-CTx) and total procollagen type 1 amino-terminal propeptide (tP1NP) as osteosarcoma biomarkers. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):890-896. (Full text, PDF, Supplementary Data).

Zhaoxin Zhang, Lei Lv, Sheng Guan: Wound bed preparation for ischemic diabetic foot ulcer. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):897-903. (Full text, PDF).

Yue Zhang, Xue-Min Chen, Dong-Lin Sun: Comparison of laparoscopic versus open left lateral segmentectomy. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):904-909. (Full text, PDF).

Dehong Niu, Gang Wang, Xiuwen Wang: Up-regulation of cyclin E in breast cancer via estrogen receptor pathway. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):910-915. (Full text, PDF).

Jing-Jing Xu, Yan-Bin Sun, Xiao-Li Zhang, Xiao-Fei Wang: Vitamin D analog EB1089 could repair the defective bone marrow-derived mesenchymal stromal cells in patients with systemic lupus erythematosus. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):916-921. (Full text, PDF).

Cenk Evren, Mehmet Birol Uğur, Burhan Yıldırım, Sibel Bektaş, Volkan Bilge Yiğit, Fikret Çınar: Unpredicted effects of Ankaferd® on cartilage tissue. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):922-927. (Full text, PDF).

Lin Shi,Ya Feng, Wanming Cui, Kaisheng Yan, Mei Lv, Zhijun Hong, Mingyu Wang, Lijie Zhai, Haolin Wang: Effect evaluation of repeated debridement after endoscopic sinus surgery. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):928-933. (Full text, PDF).

Jinyou Han, Xiaodong Xu, Bin Zhang, Baoxing Chen, Wangyan Hang: Expression of ATF4 and RUNX2 in periodontal tissue of pressure side during orthodontic tooth movement in rat. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):934-938. (Full text, PDF).

Kai Meng, Min Yuan, Shujian Xu, Lifeng Wang, Zhe Li, Mingyu Wang, Rong Ma: Human cervical cancer oncogene-1 over expression in colon cancer and its clinical significance. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):939-943. (Full text, PDF).

Weiguo Xu, Yunfeng Qian, Luqian Zhao: Angiotensin-converting enzyme I/D polymorphism is a genetic biomarker of diabetic peripheral neuropathy: evidence from a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):944-948. (Full text, PDF).

Byoung-Kab Kang, Tae-Yong Park, Ju Ah Lee, Tae-Woong Moon, Myeong-Soo Lee: Factor analysis on symptoms and signs of stroke based on traditional Korean Medicine theory. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):949-960. (Full text, PDF).

Ruijie Wan, Huimin Liu, Xianbo Wang, Gang Wan, Xiaojing Wang, Guiqin Zhou, Yuyong Jiang, Fengxia Sun, Zhiyun Yang: Noninvasive predictive models of liver fibrosis in patients with chronic hepatitis B. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):961-971. (Full text, PDF).

Peirong Tian, Weitao Zhang, Hongmei Zhao, Yutao Lei, Long Cui, Wei Wang, Qingbo Li, Qing Zhu, Yuanfu Zhang, Zhi Xu: Intraoperative diagnosis of benign and malignant breast tissues by fourier transform infrared spectroscopy and support vector machine classification. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):972-981. (Full text, PDF).

Yifan Peng, Zhiwei Zhai, Zhongmin Li, Lin Wang, Jin Gu: Role of blood tumor markers in predicting metastasis and local recurrence after curative resection of colon cancer. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):982-990. (Full text, PDF).

Liang Yin, Wei-Juan Cai, Ling-Yun Zhu, Jun Li, Xiang-Hui Su, Xiao-Li Wang, Xiang-Yun Chang, Kan Sun: Association of plasma Fetuin-A and clinical characteristics in patients with new-onset type 2 diabetes mellitus. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):991-999. (Full text, PDF).

Liangrong Shi, Jiemin Zhao, Qicheng Lu, Xuemin Chen, Haitao Wang, Yong Jiang, Jun Wu, Mei Ji, Bin Xu, Lujun Chen, Jingting Jiang, Changping Wu: Initial hepatic artery infusion and systemic chemotherapy for asymptomatic colorectal cancer with un-resectable liver metastasis. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):1000-1008. (Full text, PDF).

Zixin Min, Rui zhang, Jianfeng Yao, Congshan Jiang, Yuanxu Guo, Fei Cong, Wei Wang, Jia Tian, Nannan Zhong, Jian Sun, Jie Ma, Shemin Lu: MicroRNAs associated with osteoarthritis differently expressed in bone matrix gelatin (BMG) rat model. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):1009-1017. (Full text, PDF).

Feyza Unlu Ozkan, Gokcer Uzer, Ismail Türkmen, Yavuz Yıldız, Serkan Senol, Korhan Ozkan, Fatih Turkmensoy, Saime Ramadan, Ilknur Aktas: Intra-articular hyaluronate, tenoxicam and vitamin E in a rat model of osteoarthritis: evaluation and comparison of chondroprotective efficacy. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):1018-1026. (Full text, PDF).

Bing Yan, Jie Li, Li Zhang: Identification of B cells participated in the mechanism of postmenopausal women osteoporosis using microarray analysis. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):1027-1034. (Full text, PDF).

Huiyong Wu, Wei Zhao, Shuguang Liu, Jinsong Zheng, Guanglei Ji, Yinfa Xie: Pure transcatheter arterial chemoembolization therapy for intrahepatic tumors causes a shrink in pulmonary metastases of hepatocellular carcinoma. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):1035-1042. (Full text, PDF).

Zhengmin Ruan, Bin Zhao, Hengtao Qi, Yuan Zhang, Feixue Zhang, Mei Wu, Guangrui Shao: Elasticity of healthy Achilles tendon decreases with the increase of age as determined by acoustic radiation force impulse imaging. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):1043-1050. (Full text, PDF).

Ying-Min Zhang, Yi-Min Mao, Yu-Xia Sun: Genetic polymorphisms of IL-6 and IL-10 genes correlate with lung cancer in never-smoking Han population in China. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):1051-1058. (Full text, PDF).

Ping Wang, Xue-Ping Wang, Yan-Yuan Li, Bai-Ye Jin, Dan Xia, Shuo Wang, Hao Pan: Hydronephrosis due to ureteral endometriosis in women of reproductive age. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):1059-1065. (Full text, PDF).

Ping Wei, Wei Zhang, Xiuxian Li, Ling Li, Yongchun Cui, Xuelian Du, Guirong Hu, Zhihu Zhang, Xiugui Sheng: Evaluation of prognostic factors for secondary cytoreductive surgery in Chinese patients with recurrent epithelial ovarian carcinoma. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):1066-1072. (Full text, PDF).

Zhan-Kui Jin, Yang-Sun, Qian-Li Dang, Li-Jie Zhang, Ling Li, Yong-Gang Xu, Hong-Nan Chen, Cui-Xiang Xu, Yao-Jun Song, Jiang-Cun Yang: The plasma and platelet are important in reducing the mortality in surgical massive blood transfusion: a large multicenter study in China. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):1073-1079. (Full text, PDF).

Yi-Ping Wang, Dong-Xin Tang: Expression of Yes-associated protein in liver cancer and its correlation with clinicopathological features and prognosis of liver cancer patients. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):1080-1086. (Full text, PDF).

Wuxun Peng, Lei Wang, Jian Zhang, Jin Deng, Yuekun Gong, Shihe Li, Yunyu Hu: A novel tissue-engineered bone in repairing femoral head defect and necrosis. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):1087-1093. (Full text, PDF).

Yunfei Ge, Xiangrui Meng, Yong Zhou, Jianliang Zhang, Yinlu Ding: Positive MACC1 expression correlates with invasive behaviors and postoperative liver metastasis in colon cancer. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):1094-1100. (Full text, PDF).

Mina Taghizadeh Asl, Farzaneh Yousefi, Reza Nemati, Majid Assadi: 99mTc-ECD brain perfusion SPECT imaging for the assessment of brain perfusion in cerebral palsy (CP) patients with evaluation of the effect of hyperbaric oxygen therapy. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):1101-1107. (Full text, PDF).

Jiali Wu, Meizhen Gu, Zhinan Wang, Xiaoyan Li: A clinical analysis of 21 cases of pen sheath bronchial foreign bodies in children. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):1108-1114. (Full text, PDF).

Li-Ping Sun, Le-Hang Guo, Hui-Xiong Xu, Lin-Na Liu, Jun-Mei Xu, Yi-Feng Zhang, Chang Liu, Xiao-Wan Bo, Xiao-Hong Xu: Value of contrast-enhanced ultrasound in the differential diagnosis between gallbladder adenoma and gallbladder adenoma canceration. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):1115-1121. (Full text, PDF).

Yue Wang, Helen Yang, Chunjian Shen, Ji Luo: Surgical procedure and long-term survival of hilar cholangiocarcinoma. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):1122-1128. (Full text, PDF).

Bo Ran, Qiang Li, Baoqing Yu, Xiangyang Chen, Kaijin Guo: Morphometry of lumbar spinous process via three dimensional CT reconstruction in a Chinese population. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):1129-1136. (Full text, PDF).

Ajian Li, Hui Chen, Moubin Lin, Chenbo Zhang, Erjiang Tang, Jian Peng, Qing Wei, Huaguang Li, Lu Yin: PIK3C2G copy number is associated with clinical outcomes of colorectal cancer patients treated with oxaliplatin. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):1137-1143. (Full text, PDF).

Jihong Wang, Dianming Jiang, Shuzheng Wen, Shangfei Jing, Dongsheng Fan, Zengtao Hao, Chaoqian Han: Improved Achilles tendon healing by early mechanical loading in a rabbit model. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):1144-1149. (Full text, PDF).

Jia-Xin Xu, Si-Dong Yang, Bao-Lin Wang, Da-Long Yang, Wen-Yuan Ding, Yong Shen: Correlative analyses of isolated upper lumbar disc herniation and adjacent wedge-shaped vertebrae. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):1150-1155. (Full text, PDF).

Guoyan Li, Shuqin Li, Lizhi Sun, Fangcai Lin, Baoguo Wang: A comparison study of immune-inflammatory response in electroacupuncture and transcutaneous electrical nerve stimulation for patients undergoing supratentorial craniotomy. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):1156-1161. (Full text, PDF).

Xiaoting Niu, Xun Wang, Peiqi Ni, Huanjie Huang, Yunyun Zhang, Yuanshao Lin, Xia Chen, Honglin Teng, Bei Shao: Bulbocavernosus reflex and pudendal nerve somatosensory evoked potential are valuable for the diagnosis of cauda equina syndrome in male patients. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):1162-1167. (Full text, PDF).

Ya Liu, Jun Zhang, Shu Zhang, Rui Li, Xianhu Yue: Concomitant ligamentous and meniscal injuries in floating knee. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):1168-1172. (Full text, PDF).

Xu Ji, Hua Qi, Dong-Bao Li, Rong-Kun Liu, Yang Zheng, Hai-Ling Chen, Jin-Cheng Guo: Associations between human aldosterone synthase CYP11B2 (-344T/C) gene polymorphism and antihypertensive response to valsartan in Chinese patients with essential hypertension. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):1173-1177. (Full text, PDF).

Chaopin Li, Qi Chen, Yuxin Jiang, Zhiming Liu: Single nucleotide polymorphisms of cathepsin S and the risks of asthma attack induced by acaroid mites. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):1178-1187. (Full text, PDF).

Fei F Chen, Yun L Xia, Cheng Q Xu, Si S Li, Yuan Y Zhao, Xiao J Wang, Shan S Chen, Lian J Gao, Yang Zhong, Xin Tu, Qing Wang, Yan Z Yang: Common variant rs7597774 in ADD2 is associated with dilated cardiomyopathy in Chinese Han population. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):1188-1196. (Full text, PDF).

Xi-Dai Long, Hong-Dong Huang, Xiao-Ying Huang, Jin-Guang Yao, Qiang Xia: XPC codon 939 polymorphism is associated with susceptibility to DNA damage induced by aflatoxin B1 exposure. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):1197-1204. (Full text, PDF).

Yuanyuan Li, Zheng Zhang, Jianfei Shi, Lei Jin, Lifeng Wang, Dongping Xu, Fu-Sheng Wang: Risk factors for naturally-occurring early-onset hepatocellular carcinoma in patients with HBV-associated liver cirrhosis in China. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):1205-1212. (Full text, PDF).

Xingmo Dong, Ying Liao, Kaihong Chen, Yong Fang, Weiguo Li, Jiande Chen, Lixia You, Shuiping Li: Elevated red blood cell distribution width in benign prostatic hyperplasia patients with metabolic syndrome. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):1213-1219. (Full text, PDF).

Jie Ma, Rui Liu, Di Wu, Wei Miao, Qian Chen, Yushu Li, Haixia Guan: Utility of plasma fibrinogen in the differential diagnosis of thyrotoxicosis. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):1220-1226. (Full text, PDF).

Yun Luo, Zhiqiang Ye, Ke Li, Ruihan Chen, Shigeng Li, Jun Pang: Associations between polymorphisms in the IL-4 and IL-4 receptor genes and urinary carcinomas: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):1227-1233. (Full text, PDF).

Huiyu Tian, Ming Zhang, Chongbo Du, Dongliang Li, Qingming Zhou, Liping Wu, Fulei Meng, Shaohua Song, Lai Wang, Peng Lu, Zhitao Zhao, Xiufen Yang: Effects of Rhubarb combined with ulinastatin on T-cell subsets in sepsis rats. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):1234-1240. (Full text, PDF).

Mustafa Resorlu, Ferhat Gokmen, Hatice Resorlu, Gurhan Adam, Ayla Akbal, Sibel Cevizci, Abdullah Sariyildirim, Yilmaz Savas, Mustafa Guven, Adem Bozkurt Aras: Association between apparent diffusion coefficient and intervertebral disc degeneration in patients with ankylosing spondylitis. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):1241-1246. (Full text, PDF).

Jian-Jun Chen, Ming Zhong, Tong-Hai Dou, Zhi-Yong Wu, Wei-Jun Tang: rs17501976 polymorphism of CLDN1 gene is associated with decreased risk of colorectal cancer in a Chinese population. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):1247-1252. (Full text, PDF).

Hong-Bin Zhang, Hong-Chun Luo, Xiao-Juan Xin, Ai-Zhong Zeng: Up-regulated Reg proteins induced by Interleukin-22 treatment ameliorate acute liver injury in rat model. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):1253-1258. (Full text, PDF).

Hui Li, Jinqun Guan, Jianfeng Liu, Kai Hou, Di Zhao, Guobiao Wu, Lifeng Xu, Linlin Liu: Treatment of acutely ruptured wide-necked intracranial aneurysms using self-expanding stent. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):1259-1264. (Full text, PDF).

Xianlu Zhuo, Aoshuang Chang, Chuang Huang, Li Yang, Zhaolan Xiang, Yan Zhou: Expression and clinical significance of microvessel density and its association with TWIST in nasopharyngeal carcinoma. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):1265-1270. (Full text, PDF).

Yueyue Li, Yang Chen, Ping Wang: Application of impulse oscillometry and bronchial dilation test for analysis in patients with asthma and chronic obstructive pulmonary disease. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):1271-1275. (Full text, PDF).

Xing-Wen Liu, Ping Zhao, Li-Qun Gao, Jing Hu, Li-Ying Wang: Exploration of common bile duct for treating hepatic cystic echinococcosis. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):1276-1280. (Full text, PDF).

Jinhai Wang, Bingxin Ke, Jianjiang Lin, Jiahe Xu, Wenbin Chen: Application of a spontaneously closed protective stoma in an ileal pouch-anal anastomosis: a preliminary study. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):1281-1285. (Full text, PDF).

Yajie Chang, Jingjie Li, Yuqing Chen, Lina Wei, Xing Yang, Yanan Shi, Xiaoyan Liang: Autologous platelet-rich plasma promotes endometrial growth and improves pregnancy outcome during in vitro fertilization. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):1286-1290. (Full text, PDF).

Hasan Erdem, Recep Aktimur, Suleyman Cetinkunar, Enver Reyhan, Cihan Gokler, Oktay Irkorucu, Selim Sozen: Evaluation of mean platelet volume as a diagnostic biomarker in acute appendicitis. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):1291-1295. (Full text, PDF).

Jinzhong Li, Zhengxue Han: Sternocleidomastoid muscle flap used for repairing the dead space after supraomohyoid neck dissection. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):1296-1300. (Full text, PDF).

Duanyang Han, Na Han, Feng Xue, Peixun Zhang: A novel specialized staging system for cancellous fracture healing, distinct from traditional healing pattern of diaphysis corticalfracture? Int J Clin Exp Med 2015;8(1):1301-1304. (Full text, PDF).

Nasser M Al-Daghri, Omar Al-Attas, Sobhy Yakout, Naji Aljohani, Hanan Al-Fawaz, Majed S Alokail: Dietary products consumption in relation to serum 25-hydroxyvitamin D and selenium level in Saudi children and adults. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):1305-1314. (Full text, PDF).

Hai-Dong Huang, Chun-Min Yang, Hai-Feng Shu, Yong-Qin Kuang, Tao Yang, Wei-Qi He, Kai Zhao, Xun Xia, Jing-Min Cheng, Yuan Ma, Jian-Wen Gu: Genetic predisposition of stroke: understanding the evolving landscape through meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):1315-1323. (Full text, PDF).

Guowei Tu, Minjie Ju, Yijun Zheng, Ming Xu, Ruiming Rong, Duming Zhu, Tongyu Zhu, Zhe Luo: Early- and late-onset severe pneumonia after renal transplantation. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):1324-1332. (Full text, PDF).

Zhong-Sen Qu, Qing-De Zhang, Liang Li: Impact of low-dose urokinase in peritoneal dialysis on serum oxidative stress, nitric oxide and endothelin in cerebral infarction complicated with uremia. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):1333-1341. (Full text, PDF).

Qi-Feng Tang, Shi-Qi Lu, Yi-Ming Zhao, Jin-Xian Qian: The changes of von willebrand factor/a disintegrin-like and metalloprotease with thrombospondin type I repeats-13 balance in aneurysmal subarachnoid hemorrhage. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):1342-1348. (Full text, PDF).

Yansheng Jiang, Hongxing Zhang, Zifan Wang, Ling Zhao, Luxian Lv: Effects of modified electroconvulsive therapy on the cognitive function and blood parameters in female patients with schizophrenia. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):1349-1355. (Full text, PDF).

Veli Polat, Evin Bozcali, Turgut Uygun, Selçuk Opan, Osman Karakaya: Low vitamin D status associated with dilated cardiomyopathy. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):1356-1362. (Full text, PDF).

Liang-Min Xie, Yi-Yun Ge, Xin Huang, Yi-Qiong Zhang, Jun-Xuan Li: Effects of fermentable dietary fiber supplementation on oxidative and inflammatory status in hemodialysis patients. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):1363-1369. (Full text, PDF).

Wen-Feng Yan, Gang Wu, Pei-Chun Sun, Dong Qiu: P53 mutations occur more commonly than KRAS mutations in colorectal adenoma. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):1370-1375. (Full text, PDF).

Abdulrahman K Al Asmari, Haseeb A Khan, Faisal A Banah, Ahmed A Al Buraidi, Rajamohammed A Manthiri: Serum biomarkers for acute hepatotoxicity of Echis pyramidum snake venom in rats. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):1376-1380. (Full text, PDF).

Caiqian Liang, Bangrong Xing, Xiaoyan Yang, Yongmei Fu, Yaqun Feng, Yongbiao Zhang: Molecular epidemiology of aminoglycosides resistance on Klebsiella pneumonia in a hospital in China. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):1381-1385. (Full text, PDF).

Xiaoyan Yang, Bangrong Xing, Caiqian Liang, Zhuopeng Ye, Yongbiao Zhang: Prevalence and fluoroquinolone resistance of pseudomonas aeruginosa in a hospital of South China. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):1386-1390. (Full text, PDF).

Defeng Wang, Li Sun, Guangyao Song, Shuchun Chen: Effects of intensive insulin therapy upon pancreatic β cell function in patients newly diagnosed with type II diabetes. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):1391-1395. (Full text, PDF).

Peng Sun, Jianchao Guo, Na Xu: Correlation between diabetic lower-extremity arterial disease and diabetic neuropathy in patients with type II diabetes: an exploratory study. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):1396-1400. (Full text, PDF).

Zhibao Liu, Li Ma, Shenqiang Qiu, Tanghong Jia: Genetic polymorphisms of interleukin-16 are associated with susceptibility to primary knee osteoarthritis. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):1401-1405. (Full text, PDF).

Duanyang Han, Na Han, Peixun Zhang, Baoguo Jiang: Local transplantation of osteogenic pre-differentiated autologous adipose-derived mesenchymal stem cells may accelerate non-union fracture healing with limited pro-metastatic potency. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):1406-1410. (Full text, PDF).

Duanyang Han, Peixun Zhang, Baoguo Jiang: Local administration of IKK small molecule inhibitor may enhance fracture healing in osteoporosis patient. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):1411-1415. (Full text, PDF).

Ming Cao, Guoliang Yang, Jiahua Pan, Jie Sun, Qi Chen, Yonghui Chen, Haige Chen, Wei Xue: Repeated transurethral resection for non-muscle invasive bladder cancer. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):1416-1419. (Full text, PDF).

Xiyi Li, Chenglin Zhang, Wei Qiao, Xuhui Zhou, Menghong Sun: NFKB1 -94ins/del ATTG polymorphism increases osteosarcoma risk in a Chinese Han population. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):1420-1423. (Full text, PDF).

Ying Wang, Ke Wu, Wei Zhao: Blood zinc, calcium and lead levels in Chinese children aged 1-36 months. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):1424-1426. (Full text, PDF).

Weijian Wang, Jianmin Duan, Qiao Wang, Wei Kuang: Complex reconstruction of facial deformity and function after severe gunshot injury: one case report. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):1427-1433. (Full text, PDF).

Guoliang Zhang, Xile Zhou, Caizhao Lin: Efficacy of chemotherapy plus bevacizumab as first-line therapy in patients with metastatic colorectal cancer: a meta-analysis and up-date. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):1434-1445. (Full text, PDF).

Xue Zhao, Dan Yu, Yin Zhao, Yan Liu, Xinmeng Qi, Chunshun Jin: A case of laryngeal angioleiomyoma and review of literature. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):1446-1452. (Full text, PDF).

Sema Yilmaz Rakici, Sema Dogan Erdemli, Zihni Acar Yazici, Ercument Cengiz, Ozlem Gunay Acar, Gulnihal Tufan: Wernicke’s encephalopathy in a patient with unresectable gastric carcinoma and literature review. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):1453-1459. (Full text, PDF).

Zhengli Xu, Miao Zheng, Chaonan Wu, Yujia Ma, Li Meng, Jianfeng Zhou, Ying Wang: The overwhelmingly positive response to Dasatinib of a patient with multiple blast crisis of chronic myeloid leukemia. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):1460-1466. (Full text, PDF).

Sheyu Li, Qianrui Li, Qin Wang, Decai Chen, Jianwei Li: Primary hypertrophic osteoarthropathy with myelofibrosis and anemia: a case report and review of literature. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):1467-1471. (Full text, PDF).

Shuiqing Wu, Ran Xu, Xuan Zhu, Xiaokun Zhao: Distal ureteral atresia with ureteropelvic junction obstruction in a female child: a rare case. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):1472-1474. (Full text, PDF).

Hiromi Kako, Ralph J Beltran, Senthil G Krishna, Tarun Bhalla, Joseph D Tobias: Neuraxial anesthesia in the presence of clinical anticoagulation: what are our options for pediatric patients?. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):1475-1481. (Full text, PDF).

Zhihong Zhuo, Fengyan Li, Xiaoxin Chen, Peina Jin, Qingmin Guo, Huaili Wang: Mycoplasma pneumonia combined with pulmonary infarction in a child. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):1482-1486. (Full text, PDF).

Sijing Zhou, Junsheng Zhou, Shengping Liu, Ran Wang, Zaixing Wang: Arsenical keratosis caused by medication: a case report and literature. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):1487-1490. (Full text, PDF).

Ying Wang, Feng Zhou, Jia-Le Qin, Zhi-Da Qian, Li-Li Huang: Pregnancy luteoma followed with massive ascites and elevated CA125 after ovulation induction therapy: a case report and review of literatures. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):1491-1493. (Full text, PDF).

Fei-Zhen Xia, Zhe Shen, Hong-Tan Chen, Chao-Hui Yu, Wei-Xing Chen: Endoscopic banding ligation can effectively remove the submucosal tumor. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):1494-1497. (Full text, PDF).

Yali Lv, Wenbin Qian: Treatment of pure red cell aplasia associated with multiple myeloma with biclonal gammopathy using cyclosporine A: a case report. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):1498-1500. (Full text, PDF).

Ugur Dogan, Umit Koc, Burhan Mayir, Mani Habibi, Berna Dogan, Ismail Gomceli, Nurullah Bulbuller: Life-threatening intrathyroidal parathyroid adenoma. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):1501-1503. (Full text, PDF).

Gang Ye, Yin Qiu, Xiaoli He, Ling Zhao, Fei Shi, Cheng Lv, Bo Jing, Yinglun Li: Effect of Two Macrocephala Flavored Powder supplementation on intestinal morphology and intestinal microbiota in weaning pigs. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):1504-1514. (Full text, PDF).

Xinliang Wang, Yingfeng Liu, Yong Yuan, Li Feng, Ye Ning: Short-term prognostic factors in the patients after acute heart failure. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):1515-1520. (Full text, PDF).

Xin Wang, Kai Yue, Liran Hao: Meta-analysis of methylenetetrahydrofolate reductase polymorphism and lung cancer risk in Chinese. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):1521-1525. (Full text, PDF).

Poopak Farnia, Jalaledin Ghanavi, Afshin Bahrami, Mojgan Bandehpour, Bahram Kazemi, Ali Akbar Velayati: Increased production of soluble vascular endothelial growth factors receptor-1 in CHO-cell line by using new combination of chitosan-protein lipid nanoparticles. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):1526-1533. (Full text, PDF).

Donghai Wang, Ying Wang, Wandong Su, Yunyan Wang, Gang Li, Xingang Li: A novel approach using Neuron 6F guiding catheter for the embolization of intracranial aneurysm with coiling of the parent internal carotid artery. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):1534-1539. (Full text, PDF).

Yongxu Mu, Ruiqiang Yan, Xiaoyan Hu, Junfeng He, Haiyan Liu, Qiming Li: Levels of serum superoxide dismutase and high sensitive C-reactive protein in type 2 diabetic patients with lower extremity vascular disease are enhanced by interventional treatment. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):1540-1545. (Full text, PDF).

Guangfeng Zhao, Huiming Zhong, Mao Zhang, Yucai Hong: Effects of antimicrobial peptides on Staphylococcus aureus growth and biofilm formation in vitro following isolation from implant-associated infections. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):1546-1551. (Full text, PDF).

Zhi-Min Hou, Qian Sun, Yan-Zhi Liu, Tie-Fu Chen, Na Tang: Effects of insulin resistance on myometrial growth. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):1552-1557. (Full text, PDF).

Haiying Yin, Fei Han, Zhaoyang Cui: Application of new packing material in endoscopic nasal surgery. Int J Clin Exp Med 2015;8(1):1558-1560. (Full text, PDF).